"belastningsregister" English translation

SV

"belastningsregister" in English

SV belastningsregister
volume_up

1. law, elevated

belastningsregister
volume_up
criminal record {noun} [Amer.] [fam.]
Men dessa uppgifter är också relevanta i förhållande till förslaget att utbyta belastningsregister mellan medlemsstater och till och med införa ett europeiskt system för PNR-uppgifter.
These data are also relevant, however, in relation to the proposal to exchange criminal record data among Member States and even the introduction of a European PNR system.

Context sentences for "belastningsregister" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör det tredje bör det åligga medlemsstaterna att utbyta de uppgifter i belastningsregister som rör domar om sexuellt utnyttjande.
Thirdly, Member States should be bound to exchange the information contained in criminal records relating to sexual abuse convictions.
SwedishMen dessa uppgifter är också relevanta i förhållande till förslaget att utbyta belastningsregister mellan medlemsstater och till och med införa ett europeiskt system för PNR-uppgifter.
These data are also relevant, however, in relation to the proposal to exchange criminal record data among Member States and even the introduction of a European PNR system.