"beordra" English translation

SV

"beordra" in English

SV beordra
volume_up
{verb}

beordra (also: skicka, adressera, leda, anföra)
Hur vågar du beordra att hålla dessa dörrar stängda?
How dare you order the doors of this place closed to me?
Det går inte att beordra fram förtroende, och förtroende saknas för närvarande.
Confidence cannot be created to order, and it is absent at the present time.
If you are asking me to order two of my captains --

Synonyms (Swedish) for "beordra":

beordra

Context sentences for "beordra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI stället för att göra det sänker sig EU till att beordra kollektiva förvisningar.
Instead of doing that, the EU degrades itself by ordering collective deportations.
SwedishVi måste utveckla en strategi för att finansiera och beordra produktion av antivirala läkemedel.
We must develop a strategy for funding and ordering the production of antiviral drugs.
SwedishNi skall inte ge råd, ni skall beordra regeringarna att tillämpa den politik ni fattar beslut om.
It is not the European Parliament which is holding up the European patent.
SwedishJag ber er att beordra säkerhetstjänsten att granska vad som hänt.
Mr President, I should like to ask you to instruct the Security Service to investigate what has been going on.
SwedishVi kan inte beordra medlemsstaterna att ansöka om medel för att dämpa de socioekonomiska effekterna.
We cannot instruct the Member States to access any funds to cushion the socio-economic impact.
SwedishVi vill med detta förslag varken beordra eller förbjuda användningen av särskilda typer av celler.
With this proposal we seek neither to mandate nor to prohibit the use of specific types of cells.
SwedishDet handlar inte om att beordra, utan om att uppmuntra till detta.
In short, it is not a matter of ordering action but of encouraging it.
SwedishOm jag sträcker mig och drar i något, så kommer en annan neuron att signalera, för att beordra mig att dra i det objektet.
If I reach out and pull an object, another neuron will fire, commanding me to pull that object.
SwedishMåste Menelaus beordra i egen person?
Must King Menelaus command you himself to admit me?
SwedishI detta sammanhang kommer den att beordra Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) att genomföra inspektioner av de behöriga nationella myndigheterna.
In this context, it will instruct the European Aviation Safety Agency to carry out inspections of the competent national authorities.
SwedishNi känner mig väl och ni har bakom stängda dörrar bett mig vara oböjlig, agera med total disciplin, upphäva kontrakten och beordra återbetalning.
You know me well; I was asked by a number of you privately to be strict, to act with total discipline, to suspend the contracts and to demand repayment.
SwedishNi borde inte ge ordet till läktaren och ni borde, när händelserna ägde rum, omedelbart avbryta mötet och beordra att läktaren utryms.
You should not have allowed people in the gallery to speak, and when these incidents occurred you should immediately have suspended the sitting and ordered the galleries to be cleared.
SwedishTurkiets premiärminister Tayyip Erdogan har samtidigt sagt att hans regering är beredd att beordra armén att attackera Kurdiska arbetarpartiets (PKK) baser i norra Irak.
At the same time, the Prime Minister of Turkey, Tayyip Erdogan, has said that his Government is ready to give orders to the army to attack the bases of the Kurdistan Workers Party in northern Iraq.