SV berusad
volume_up
{adjective}

1. slang

berusad (also: packad)
berusad (also: full, packad)
volume_up
tanked {adj.} [Amer.] [slg.]
berusad (also: full, packad)
volume_up
tanked-up {adj.} [Brit.] [slg.]

2. other

berusad (also: full)
volume_up
canned {adj.} [slg.]
berusad (also: full, drucken, onykter, redlös)
volume_up
drunk {adj.}
Och han var så berusad att han fixade fel tand.
And, and he, uh -- He was so drunk, he fixed the wrong tooth.
Där är jag, har det trevligt, lite berusad.
There I am, having a nice time, a little drunk.
Utan att säga för mycket om detta fallet, det är en trafikolycka, en berusad förare som kört på en kvinna.
Without saying too much about this case, this is a traffic accident, a drunk driver hit a woman.
berusad (also: full, fylleri, fylle-)
Vi vill inte få behandling av en berusad läkare och jag tycker inte heller att vi bör behandlas av överansträngda läkare.
We would not want to be treated by a drunken doctor and I do not believe that we should be treated by an over-tired doctor.
Nåväl, vad han gör är att vinglar fram och tillbaka på huvudet som vore han berusad med en väldigt oförutsägbar och långsam rörelse Dessutom så håller den sig inom cirkeln.
Well what he does is he moves around in a very drunken fashion on his head in a very unpredictable and extremely slow movement. ~~~ And it's kind of constrained by that circle.
berusad
volume_up
soused {adj.}
berusad
volume_up
inebriated {adj.} [form.]

3. "påverkad av alkohol"

berusad (also: rusig)
volume_up
intoxicated {adj.} (under the influence of alcohol)
Now, you may be intoxicated.

4. colloquial

berusad (also: gammal, ankommen, full, hög)
volume_up
high {adj.}

Context sentences for "berusad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm man ser på konsumentvanor är till exempel det som kallas för binge drinking [att dricka sig berusad] vanligt bland britterna.
The British, for instance, seen in terms of consumer habits, are what is called binge drinkers.