"besittningar" English translation

SV

"besittningar" in English

SV besittningar
volume_up
{plural}

1. general

besittningar
En eventuell harmonisering av skattepolitiken bör alltså omfatta alla medlemsstater och alla deras besittningar, liksom ett mycket brett spektrum av skatteområden.
Hence any future harmonization of tax policies should encompass all Member States and their dependencies, as well as an immense panoply of tax domains.
Sammantaget bedömde uppförandekodgruppen över 400 åtgärder i de nuvarande 27 medlemsstaterna och deras besittningar och territorier utanför EU, varav över ett hundratal befanns vara skadliga.
All in all, the Code of Conduct Group assessed over 400 measures by the present 27 Member States and their dependencies and overseas territories, of which over a hundred were considered harmful.

2. "(jord- eller skogs)område"

besittningar (also: domän, jordegendom)
volume_up
domain {noun} (land or forest area)
En eventuell harmonisering av skattepolitiken bör alltså omfatta alla medlemsstater och alla deras besittningar, liksom ett mycket brett spektrum av skatteområden.
Hence any future harmonization of tax policies should encompass all Member States and their dependencies, as well as an immense panoply of tax domains.

Context sentences for "besittningar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är med ogillande jag bevittnar tvisterna om både nya och historiska besittningar.
I follow with displeasure the disputes over both new and historical possessions.
SwedishEn nyligen upptäckt karta som han ritade i Versailles visar kungadömen, inte brittiska eller franska besittningar.
A recently discovered map he drew in Versailles shows kingdoms, not British and French dominions.