"best" English translation

SV

"best" in English

volume_up
best {comm. gen.}
EN

"best" in Swedish

SV

SV best
volume_up
{common gender}

best (also: odjur, djur, rackare, kräk)
volume_up
beast {noun}
Din trollkraft skulle haft mig krypande på alla fyra som en best!
Your witchcraft would have had me crawling on all fours like a beast!
Den första vägen är avsedd för människor och den andra för vilda bestar.
The first way is intended for human beings and the second way for wild beasts.
En trend bland bilentusiaster är trimmade och kraftfulla bilar, bilar som framställs som ”bestar, vilda djur, extremt potenta”, för att citera Dag Balkmar.
One trend among car enthusiasts is for souped-up, powerful cars that are portrayed as “beasts, wild animals, extremely potent”, to quote Balkmar.
best (also: djur, kräk, odjur, oskäligt djur)
volume_up
brute {noun}

Context sentences for "best" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag hörde att mina österrikiska kolleger diskuterade best available technology (BAT).
I heard my Austrian colleague talk about best available technology, or BAT.
SwedishVi vill tillsammans med kommissionen utarbeta denna metod för best practice.
We want to work out a best practice method together with the Commission.
SwedishTror ni att best practice-metoden skulle kunna ge ett optimalt resultat?
Do you believe that the best-practice method could optimise our performance?
SwedishEtt utbyte av best practice skulle vara förnuftigt, sägs det i betänkandet.
The report says that an exchange of best practice would be useful.
SwedishPå engelska står det: " the best and most sophisticated intelligence ".
The English phrase is 'the best and most sophisticated intelligence '.
SwedishPå engelska står det: " the best and most sophisticated intelligence" .
The English phrase is 'the best and most sophisticated intelligence'.
SwedishDen skulle i sig själv kunna ge ett bidrag till den gemensamma politik som baseras på best practices.
It could, in itself, contribute towards the common policy based on best practices.
SwedishHar ni för avsikt att tillämpa benchmarking- respektive best practice-metoder?
Do you intend to use benchmarking or best practice methods?
SwedishOckså ett hotellföretag har " best available technology " för avloppsvattnet.
A hotel business has best available technology for sewage.
SwedishOckså ett hotellföretag har " best available technology" för avloppsvattnet.
A hotel business has best available technology for sewage.
SwedishJag tror att modellen med best practice vore lämplig även här.
I think that the best practice model would be appropriate here too.
SwedishNi vet att best practices är något mycket, mycket viktigt.
You are well aware of the great importance attached to best practices.
SwedishÄven sådana program som Best är absolut nödvändiga för oss.
In addition, programmes such as BEST are of crucial importance to us.
SwedishOckså ett transportföretag har " best available technology" för den logistik som företaget arbetar med.
A transport company has best available technology for its logistics.
SwedishOckså ett transportföretag har " best available technology " för den logistik som företaget arbetar med.
A transport company has best available technology for its logistics.
SwedishThe best thing to do is to check the page's URL to make sure it's actually controlled by the party represented.
Check website addresses or URLs to confirm they're really owned by the party represented.
SwedishPå det sättet får allmänheten chansen att i sitt köpbeteende välja best fisheries practise.
In this way the public will have the opportunity in its purchasing behaviour to opt for best fisheries practice.
SwedishOm vi dock utgår från best available -teknikerna så kan luftkvaliteten förbättras ännu mer.
But if we are in favour of the use of 'best available techniques', we can aim to improve air quality rather more.
SwedishOm vi dock utgår från best available -teknikerna så kan luftkvaliteten förbättras ännu mer.
But if we are in favour of the use of 'best available techniques ', we can aim to improve air quality rather more.
SwedishVi måste titta närmare på initiativet Best Business Impact.
We must review the 'Best Business Impact ' initiative.