"bestyrkande" English translation

SV

"bestyrkande" in English

SV bestyrkande
volume_up
{neuter}

Context sentences for "bestyrkande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish2.Finns det någon möjlighet att göra förfarandena för bestyrkande av insamlade namnunderskrifter online enhetliga inom hela EU?
2.Is it possible to make authentication procedures for signatures collected in this way uniform across the EU?
SwedishMan hänvisar till grundläggande rättigheter, och jag är mycket lyhörd för det, men man har inte gett några bestyrkande exempel.
The references that are made are to fundamental rights and I am very sensitive to that, but without any confirmative example.
SwedishI Frankrike har industrin infört en policy för att minska förpackningsavfallet i produktionsledet via förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse med norm 13428 om förebyggande.
In France, manufacturers have introduced a policy of reducing packaging at source by means of the procedure for certifying conformity with standard 13428 on prevention.