"betalningstid" English translation

SV

"betalningstid" in English

SV betalningstid
volume_up
{common gender}

1. general

2. business

betalningstid

Context sentences for "betalningstid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn fast betalningstid på 30 dagar har föreslagits som betalningsfrist.
A fixed period of 30 days is proposed as the payment period.
SwedishJag röstade för detta lägliga betänkande och för införande av en betalningstid på 30 dagar för fakturor.
I voted in favour of this timely report and for the establishment of a 30-day target period for paying bills.
SwedishJag stöder förslaget på 30 dagar som standard för betalningstid samt införande av en generell övre gräns på 60 dagar.
I support the 30-day payment deadline as standard proposed in the report and also the introduction of a general upper limit of 60 days.
Swedishantalet dagar genomsnittlig betalningstid
SwedishEnligt min mening är det inte tandlöst, eftersom det innebär att offentliga myndigheter får en maximal betalningstid på 60 dagar.
Well, in my opinion, its teeth are to be found in the maximum and non-extendible 60-day settlement period for public authorities.
SwedishFöredraganden föreslår att en tidsfrist på 60 dagar ska utgöra maximal betalningstid för offentliga myndigheter, något som jag helt och hållet stöder.
The rapporteur proposes setting a period of 60 days as the maximum payment period for public authorities, which I fully support.
Swedish. - (CS) I många av EU:s medlemsstater är det allmän praxis att den offentliga sektorn och stora företag begär fakturor med en betalningstid på 90 dagar eller mer.
In many EU Member States, it is common practice for invoices of ninety days and longer to be requested by the public sector and large businesses.