"beväpna" English translation

SV

"beväpna" in English

SV beväpna
volume_up
[beväpnade|har beväpnat] {verb}

beväpna (also: armera, utrusta, förse, rusta)
Den enda frågan är...... hur ska vi kunna beväpna de andra elva?
The only question is... how do we arm the other 11?
Och vi måste beväpna oss till tänderna.
We're gonna have to arm ourselves to the teeth.
Hur lyckades Hizbollah beväpna sig med ryska vapen?
How did Hizbollah manage to arm itself with Russian weapons?

Synonyms (Swedish) for "beväpna":

beväpna

Context sentences for "beväpna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är fel väg att ständigt satsa mer och mer pengar på vapenforskning och på att beväpna EU till tänderna.
Constantly spending more and more money on armaments research and arming the EU to the teeth in order to be capable of waging war is the wrong approach.
SwedishLåt mig dessutom säga att det inte heller sker genom att man tillåter den knarkhandel som gör att kosovoalbanerna kan beväpna sig för att förlänga kriget.
But the Kosovans cannot be allowed to use the profits from drug-dealing to buy arms to perpetuate the war.
SwedishAlgeriet har nu fått stora oväntade vinster från de höga oljeinkomster som landet åtnjuter och är därför i stånd att på nytt beväpna Polisario.
Algeria has now come into a large windfall profit from the high oil revenues it is enjoying and is therefore in a position to rearm Polisario.
SwedishUnifil 2 måste också se till att fler vapen inte smugglas in i Libanon för att åter beväpna olika grupper och att Libanons suveränitet ständigt respekteras.
UNIFIL II must also ensure that further arms are not smuggled into Lebanon to rearm any groups and that Lebanon’s sovereignty is respected at all times.
SwedishUnifil 2 måste också se till att fler vapen inte smugglas in i Libanon för att åter beväpna olika grupper och att Libanons suveränitet ständigt respekteras.
UNIFIL II must also ensure that further arms are not smuggled into Lebanon to rearm any groups and that Lebanon’ s sovereignty is respected at all times.
SwedishDessa oskyldiga och desperata människor som var vanliga civilister tidigare - förmodligen jordbrukare - är lätta att rekrytera och beväpna för att stödja krigsherrarnas girighet och maktkamp.
These innocent and desperate people, who were ordinary civilians before, probably farmers, are easily persuaded to train and be armed to support the greed and power struggle of the warlords.
SwedishDet finns en viss statschef, en europeisk statschef, som jag häromdagen hörde uttala sig i TV, som sa att han skulle beväpna sig med en kniv mot terroristerna och ta död på varenda en av dem.
There is a certain Head of State, and I heard him talk on the television one day, a European Head of State who said that he would take a knife to the terrorists and do for every last one of them.