"blå" English translation

SV

"blå" in English

EN

SV blå
volume_up
{adjective}

blå
volume_up
blue {adj.} (the colour of a cloudless sky)
En sådan kolumnbrytning markeras genom att den nya kolumnen får en blå överkant.
The inserted column break is indicated by a blue border at the top of the new column.
Och vi kan garantera att himlen är ren och blå eller en osäker framtid med kärnkraft.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
En sådan sidbrytning markeras genom att den nya sidan får en blå överkant.
The inserted page break is indicated by a blue border at the top of the new page.

Synonyms (Swedish) for "blå":

blå
Swedish

Context sentences for "blå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBlå himmel, svalor som kommer från alla håll, spegelblankt hav, underbart solsken.
Clear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.
SwedishNu vill Tony Blair slå blå dunster i ögonen på britterna med ett nytt lögnaktigt påhitt.
Now Mr Blair wants to embroil the British nation in yet another lie and fantasy.
SwedishNej, herr kommissionsledamot, det skulle verkligen vara att slå blå dunster i deras ögon.
No, Commissioner, that would really be pulling the wool over their eyes.
SwedishVi får inte låta hans besök nästa vecka slå blå dunster i ögonen på oss.
We must not allow his visit next week to pull the wool over our eyes.
SwedishFolk säger att vi slår blå dunster i ögonen på våra medborgare.
People are saying that we are pulling the wool over the eyes of our citizens.
SwedishAv den anledningen vill jag uppmana dig, Günther Oettinger, att inte slå blå dunster i våra ögon.
For this reason I would ask you, Mr Oettinger, not to try to pull the wool over our eyes.
SwedishI söndags blev Frankrike Europamästare tack vare " de blå ".
Last Sunday, thanks to " the blues ", France became Champions of Europe.
SwedishFör det tredje, den som hellre nationaliserar än europeiserar slår blå dunster i ögonen på folk.
Thirdly, anybody who nationalises rather than Europeanises is throwing sand in people's eyes.
SwedishI söndags blev Frankrike Europamästare tack vare "de blå".
Last Sunday, thanks to "the blues" , France became Champions of Europe.
SwedishVi fruktar emellertid tyvärr att detta bara är blå dunster.
But, unfortunately, we feel that this is merely window dressing.
SwedishDen första har redan nämnts av Poettering, nämligen frågan om " det blå brevet" i Tyskland.
The first one has already been mentioned by Mr Poettering, namely the issue of the warning letter in Germany.
SwedishVi talar om en mjuklandning, vilket för mig innebär att slå blå dunster i ögonen på mjölkproducenterna.
We talk here of a soft landing, which for me means pulling the wool over the milk producers' eyes.
SwedishDen första har redan nämnts av Poettering, nämligen frågan om " det blå brevet " i Tyskland.
The first one has already been mentioned by Mr Poettering, namely the issue of the warning letter in Germany.
SwedishDet är en stor blå- grön man med ett märkligt bockskägg.
It's a big... bluish-green man, with a strange-looking goatee.
SwedishOch orsaken är den -- ta Afrika som exempel -- Afrika har fått mycket bistånd: Det är de blå staplarna.
And the reason is that -- take Africa for example.
SwedishVi skulle kunna använda exemplet med den blå flaggan.
This information must be universally accessible.
SwedishVi behöver inte en rådsordförande som vill glänsa, som bländar alla och försöker slå blå dunster i ögonen på oss.
We do not need a Council President who shows off, dazzles everyone and tries to pull the wool over our eyes.
SwedishIngen behöver blå dunster i ögonen: inte medborgarna, inte ekonomin, inte grannländerna, inte Europeiska unionen.
No one needs dust in their eyes: not the citizens, nor the economy, nor the neighbouring countries, nor the European Union.
SwedishI min region Nordirland finns det många vackra stränder, varav flera stolt kan hissa blå flagg.
I should like to draw the attention of the Commission and the Council to the article that Mr Maaten mentioned, which will be published next month.
SwedishVi befinner oss mitt i en oerhört allvarlig förtroendekris och rådsmedlemmarna slår blå dunster i medborgarnas ögon.
We are in the midst of a huge crisis of confidence and the members of the Council are pulling the wool over the citizens' eyes.