"bland andra" English translation

SV

"bland andra" in English

SV bland andra
volume_up
[example]

bland andra
Och Europeiska unionen, bland andra, är inblandad i denna överfiskning.
And the European Union, among others, is involved in that overfishing.
Vad händer i det här fallet med bland andra de tyska ledamöterna?
What is happening in this case to the German Members among others?
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.
I would very much like to see Club Méditerrané , among others, follow suit.

Similar translations for "bland andra" in English

bland- adjective
bland preposition
andra noun
English
andra verb
English
andra pronoun
English
andra- adjective
English
ändra verb

Context sentences for "bland andra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBland de andra punkterna påminner jag om erkännandet av Kroatien som kandidatland.
Among the other items, I recall the recognition of Croatia as a candidate country.
SwedishHög skatt och höga sociala avgifter är därför bara en orsak bland många andra.
High taxes and social charges are therefore only one reason among many.
SwedishDå var bland andra Finland och Sverige inte medlemmar i Europeiska unionen.
At that time, Finland and Sweden, for example, were not members of the European Union.
SwedishDet är ett bland andra skäl till att jag helhjärtat stöder Barbara Materas betänkande.
For these and other reasons, I wholeheartedly support Mrs Matera's report.
SwedishLåt mig så avslutningsvis nämna ännu ett exempel valt bland många andra.
To conclude, I would like to mention another aspect, just by way of example.
SwedishKanske skulle en alternativ lösning kunna sökas bland de andra tillgängliga valmöjligheterna.
Perhaps an alternative solution could be sought among the other available options.
SwedishIdag är Polen en politisk demokrati bland andra politiska demokratier.
Today, Poland is a political democracy among other political democracies.
SwedishDessa förbindelser bredde ut sig bland andra på ön, liksom blommornas väldoft.
These connectivities quietly spread to others on the island like the fragrance from the flowers.
SwedishDet finns många bra exempel där kommuner ingår som en part bland andra.
There are many good examples of municipalities cooperating with others.
SwedishÄven andra talare, bland andra Wolf Klinz, har nämnt denna fråga.
That issue has been referred to by other speakers too, such as Mr Klinz and others.
SwedishT-begreppet är i sig ett paraplybegrepp som innefattar transsexuella, bland många andra.
To LiU, the concept involves seeing, understanding, valuing and preserving this assortment.
SwedishVissa talare - Ayuso bland andra - har sagt att denna dag är historisk.
Some of you - such as Mrs Ayuso, amongst others - have said that today is an historic day.
SwedishI egenskap av ledamot som röstats fram av bland andra polska lantbrukare välkomnar jag detta.
As an MEP whose voters include Polish farmers, I am delighted at this.
SwedishI Sri Lanka bombades civilbefolkningen bland andra illgärningar.
In Sri Lanka, the civilian population was bombed, among other atrocities.
SwedishDet finns flera andra organisationer bland kurderna som visst respekterar de demokratiska spelreglerna.
There are many organisations among the Kurds which do respect the rules of democracy.
SwedishAlternativ till animalisk protein finns i bland annat soja och andra oljerika och proteinrika grödor.
Alternatives for animal protein include soybean and other oilseed crops rich in protein.
SwedishALDE-gruppen kommer att följa en principiell linje och rösta emot alla ändringsförslag, bland andra skäl 12.
This, of course, is between ourselves, but it is a small step forward for Europe.
SwedishJag, bland många andra, reste exakt samma sträcka kvällen innan.
I, with many others, travelled the exact route the evening before.
SwedishEn fråga bland många andra är utan tvivel patientinformationen och säkerheten hos läkemedel.
One among very many issues is undoubtedly patient information and the safety of medicinal products.
Swedish. - (PT) Bland andra frågor prioriteras i betänkandet det förkastade (!)
Among other issues, the report advocates the rejected (!!!) 'Constitutional Treaty'.