"blanda med" English translation

SV

"blanda med" in English

SV blanda med
volume_up
{verb}

blanda med

Similar translations for "blanda med" in English

blanda verb
med noun
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. noun
English
blända verb

Context sentences for "blanda med" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMed 31 högtravande punkter har föredraganden lyckats med att blanda bort korten.
The rapporteur has managed to duck the issue in 31 convoluted paragraphs.
SwedishLåt oss rösta om frågan vi har framför oss och inte blanda ihop den med andra frågor.
Let us vote on the issue before us and not mix up other issues with it.
SwedishOch denna demagogi fortsätter att blanda ihop produktionen med konsumtionen.
And this populism continues to confuse production with consumption.
SwedishOch slutligen: Är det egentligen riktigt av oss att blanda reglering med beskattning?
Finally, indeed, are we right to mix regulation with tax-raising?
SwedishEtt av felen som vi gör i EU är att blanda ihop ”samarbete” med ”överstatlighet”.
One of the errors we make in the European Union is to confuse 'cooperation' with 'supranationalism'.
SwedishDet är viktigt att inte blanda ihop dyslexi med koncentrationssvårigheter (ADD).
I think it is important not to confuse dyslexia with ADS.
SwedishVi får dock inte blanda samman detta med en konfrontationsstrategi.
However, we must not confuse this with a strategy of confrontation.
SwedishAtt blanda ihop jordbrukspolitik med socialpolitik kan vara behjärtansvärt, men blir komplicerat.
Mixing agricultural policy with social policy may be commendable, but it gets complicated.
SwedishVi får därför inte blanda ihop subjektiva uppskattningar med fakta.
We must not, therefore, confuse subjective assessments with facts.
SwedishOch det är kommissionens skyldighet att inte blanda ihop regeringschefer med statschefer.
And it is the Commission’s responsibility not to confuse a Head of State with a Head of Government.
SwedishMen det är inget skäl att blanda ihop skatteflykt med skattebedrägeri!
But this is no reason to confuse tax evasion with tax fraud.
SwedishLåt oss sluta upp med att blanda ihop olika sorter.
Let us stop seeing it as a health crisis. Let us stop mixing up the issues.
SwedishOm en liten stund kommer ingen att blanda samman attityder med plattityder.
Mr President, Commissioner, in one minute nobody should confuse attitude with platitude.
SwedishEtt uttryckligt förbud mot att blanda metalliskt kvicksilver med andra ämnen i exportsyfte.
An express prohibition has been imposed against mixing metallic mercury with other substances for export.
SwedishDu... får aldrig blanda ihop känslor med plikter, Alexander.
You must never confuse your feelings with your duties Alexander.
SwedishJag anser att vi inte bör blanda ihop arbetstid med körtid.
I think we should not confuse working time with driving time.
SwedishDet är viktigt att inte blanda ihop utbildning med undervisning.
It is essential not to confuse education with training.
SwedishVi får inte blanda ihop risker med faktiska faror.
We should not confuse risks with dangers that are actually present.
SwedishSlutligen får vi inte blanda ihop fasthet med omänsklighet.
There can be no tolerance of modern-day slave traders.
SwedishTrots detta får vi inte blanda ihop svårigheter med omöjligheter, och definitivt inte oundvikligheter.
That being said, we must not confuse difficulties with impossibilities, and certainly not inevitabilities.