"blanda sig" English translation

SV

"blanda sig" in English

SV blanda sig
volume_up
{verb}

blanda sig (also: blanda, förena, blandas, smälta samman)
blanda sig (also: blanda, blandas)
blanda sig (also: blanda, umgås med, mingla)
blanda sig (also: blanda, umgås, förena, gå ihop)
Även om det inte är Europaparlamentets sak att blanda sig i geografiska diskussioner om vart denna region egentligen hör, så vill jag ta upp ett par saker.
While it is not the job of the European Parliament to get mixed up in geographical debates about the proper place of this region, I would like to highlight a couple of points.

Similar translations for "blanda sig" in English

blanda verb
sig pronoun
blända verb

Context sentences for "blanda sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEU bör undvika att blanda sig i den demokratiska processen i medlemsländerna.
The EU should avoid interfering in the democratic process in the Member States.
SwedishEU-bör undvika att blanda sig i den demokratiska processen i medlemsländerna.
The EU should avoid interfering in the democratic process in the Member States.
SwedishDen bör inte blanda sig i de administrativa frågorna, som den är så benägen att göra.
It ought not to get involved in administrative issues, as it is so prone to do.
SwedishEU skall inte blanda sig i hur medlemsstaterna använder sina ekonomiska instrument.
The EU should not meddle with the economic instruments of the Member States.
SwedishDet är intressant att höra kommissionen säga att de inte bör blanda sig i.
It is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
SwedishDet skulle vara fel av kommissionen att försöka blanda sig i denna fråga.
It would be wrong for the Commission to seek to become involved in this aspect.
SwedishJag anser att det är uppenbart att James Baker åter igen måste blanda sig i frågan.
And I believe that James Baker must clearly intervene on this issue again.
SwedishJag beklagar försöket att hålla fast vid kvoter och på detta sätt blanda sig i handeln.
I regret the attempt to cling on to quotas and to interfere with trade in that way.
SwedishEuropeiska unionen har ingen övergripande rättighet att blanda sig i dessa frågor.
The European Union has no supreme power to intervene in these matters.
SwedishJag hoppas att byråkraterna i Bryssel inte behöver blanda sig i detta.
I hope it is not necessary for the Brussels bureaucracy to interfere in this.
SwedishDet är verkligen inte Europeiska unionens uppgift att blanda sig i Libanons inrikesfrågor.
It is certainly not for the European Union to interfere in Lebanese internal affairs.
SwedishDärför ser jag verkligen ingen anledning till varför EU ska blanda sig i detta.
I certainly, therefore, see no reason for the EU to get involved.
SwedishJunilistan anser att EU inte bör blanda sig i andra länders inre angelägenheter.
(SV) The June List believes that the EU should not interfere in other countries' internal affairs.
SwedishStaterna bör inte vid denna tidpunkt blanda sig i idrottsmännens deltagande i spelen.
Governments ought not to interfere at this time in their athletes' participation in the Games.
SwedishDeras uppfattning är att myndigheterna inte skall blanda sig i deras vinster och tillgångar.
Their view is that the government should not interfere in their profits and possessions.
SwedishLåt oss inte blanda ihop vare sig våra värderingar eller våra mål och prioriteringar.
Let us not confuse our values nor our objectives and priorities.
SwedishEUFOR bör inte i onödan blanda sig i staternas rättsliga åtgärder mot sina egna brottslingar.
It should not involve itself unnecessarily in states’ prosecution of their own criminals.
SwedishEU-bör undvika att blanda sig i den demokratiska processen i medlemsländerna.
- We believe that the EU should begin cutting back on agricultural subsidies by no later than 2005.
SwedishEuropaparlamentet har ett annat ansvar och skall inte blanda sig i en sådan panel.
The European Parliament has a different responsibility, and should not get involved in such a forum.
SwedishKommissionen får annars inte blanda sig i enskilda medlemsstaters val av instrument.
The Commission cannot otherwise interfere in the choice of the instrument by individual Member States.