"blankett" English translation

SV

"blankett" in English

volume_up
blankett {comm. gen.}
EN

SV blankett
volume_up
{common gender}

blankett (also: blanksteg, lucka, formulär, tomrum)
volume_up
blank {noun}
blankett (also: figur, formulär, gestalt, skolbänk)
volume_up
form {noun}
Denna kan lämnas elektroniskt eller på blankett, personligen eller genom ombud.
This can be submitted electronically or on a form, either personally or via a representative.
Blankett Kontaktinformation VFU-placering inför upprättande av avtal
Form Contact information VFU-placement
Jag frågar mig framför allt om det kan vara rätt att låta en blankett ändra en arbetsordning.
Firstly, I wonder whether it is correct that a form can amend a ruling.

Synonyms (Swedish) for "blankett":

blankett
Swedish

Context sentences for "blankett" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSedan har vi personer som reser och vill ha sjukvård utomlands genom blankett E 112.
Then there are people travelling, who want health care abroad with the E112.
SwedishBlankett för anmälan om avläggande av licentiatexamen (doc)
Local rules for the licentiate degree at Educational Sciences (in Swedish)
SwedishVi har tidigare infört både blankett E111 och det nya europeiska sjukförsäkringskortet.
We have the E-111 and the new Euro-health card behind us.
SwedishDärför tycker jag att det är överflödigt att tala om en blankett.
I therefore feel it superfluous to mention a passport.
SwedishKontakta myndigheten om du inte får någon blankett.
If you don't receive it, you should contact them.
SwedishBlankett E112 har emellertid inte funnits med.
However, the E-112 has not been part of the solution.
SwedishBlankett E112 har emellertid inte funnits med.
The vote will take place on Wednesday at noon.
SwedishTrots att blankett E112 är synnerligen invecklad valde ytterligare 650 personer samma år att resa till andra medlemsstater med hjälp av denna blankett.
Another 650 opted to go to Member States on E112 forms that same year – difficult as those forms are.
SwedishRiktlinjer och blankett
SwedishValnings blankett.
SwedishMot denna bakgrund har vi, när vi lägger fram vårt yttrande om de godkända ändringsförslagen, även för avsikt att lägga fram en reviderad finansiell blankett för detta program.
In view of this, when we put forward our opinion on the amendments adopted, we intend also to present a revised financial sheet for that programme.