"blindgångare" English translation

SV

"blindgångare" in English

EN

SV blindgångare
volume_up
{common gender}

blindgångare (also: fiasko, odugling, oduglig sak)
volume_up
dud {noun}

Context sentences for "blindgångare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVapen som truppminor eller blindgångare är en riktig mardröm.
Weapons such as landmines and cluster bombs are a veritable nightmare.
SwedishSärskilt ansvaret för kvarlämnade blindgångare förtjänar att förtydligas.
In particular, there is a need for clarification of the responsibility for unexploded bombs that are left behind.
SwedishMinröjning omfattar de jure och de facto röjning av andra blindgångare, även om instrumentet inte är avsett särskilt för substridsdelar.
Mine-clearance encompasses de jure and de facto clearance of other unexploded ordnance, although this is not a specific submunitions instrument.
SwedishBlindgångare utgör ett problem när konflikten är över och det krävs större insatser på områdena självförstörelse och detektering av stridsdelar.
Unexploded ordnance is a problem in post-conflict situations and more work needs to be done on self-destruction and detection of munitions.
SwedishOmkring 65 länder är fortfarande i någon mån drabbade av minor och blindgångare, och nya konfliktområden läggs tyvärr hela tiden till listan.
Approximately 65 countries are still affected to some degree by mines and unexploded ordnance and, unfortunately, new areas of conflict are adding to this list.
SwedishUpp till 30 procent av bomberna i klusterammunitionen exploderar inte utan ligger kvar på marken som blindgångare, och detonerar senare om de rubbas av exempelvis lekande barn.
Up to 30% of cluster munitions fail to explode and remain on the ground as unexploded bombs, where they later explode when disturbed perhaps by playing children.
SwedishVi är redan involverade i sådana mer omfattande röjningsarbeten i länder som Laos, Kosovo och Afghanistan, där problemet med antipersonella minor är intimt förknippat med spridningen av blindgångare.
We are already engaged in such broader clearance activities in countries such as Laos, Kosovo and Afghanistan, where the APL problem is inextricably connected to unexploded ordnance pollution.