"blodtörstig" English translation

SV

"blodtörstig" in English

SV blodtörstig
volume_up
{adjective}

blodtörstig (also: grym, , mordisk)
volume_up
bloodthirsty {adj.} (cruel, murderous)
Det är fullständigt oacceptabelt att en fritt och demokratiskt vald ledamot i min partigrupp jämförs med en blodtörstig diktator.
I find it totally unacceptable for a freely elected, democratic Member of my group to be compared with a bloodthirsty dictator.
I Lissabon tas en blodtörstig tyrann som Robert Mugabe emot med fulla hedersbetygelser, eftersom vi måste se till våra kommersiella intressen också i Afrika.
In Lisbon a bloodthirsty tyrant like Mugabe is received with full honours, because in Africa too we have to look after our commercial interests.
blodtörstig (also: grym, våldsam, vild, rasande)

Context sentences for "blodtörstig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNär ett folk är utlämnat åt en blodtörstig ledare står grundläggande värden på spel.
When a population finds itself at the mercy of a murderous leader, this is a fundamental issue.
SwedishDet är patetiskt att höra José Manuel Barroso vädja till finansmarknaderna att ta ansvar: det är som att be en haj att sluta upp att vara blodtörstig!
It is pathetic to hear Mr Barroso appeal to them for responsibility: ask a shark to give up its taste for blood!
SwedishI ljuset av allt detta frågar jag alla er om man inte borde ändra Europaparlamentets och kommissionens förhållningssätt gentemot en blodtörstig och förtryckande regim radikalt.
In the light of all this, I ask you all whether there should not be a radical change in the attitude of the European Parliament and the Commission towards this bloody and oppressive regime.