"blodtryck" English translation

SV

"blodtryck" in English

SV blodtryck
volume_up
{neuter}

blodtryck
Jag ska avsluta nu, herr talman, för att inte höja ert blodtryck ytterligare.
I will conclude, Mr President, not to raise your blood pressure any further.
Vi övervakade hans syre i blodet, hjärtfrekvens, hans blodtryck.
We were monitoring his PO2 of his blood, his heart rate, his blood pressure.
Kvinnor dör till följd av blödningar, infektioner, högt blodtryck och värkrubbningar.
Women die from haemorrhaging, from infections, from high blood pressure, from obstructed labour.

Context sentences for "blodtryck" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAllt fler barn och ungdomar lider av högt blodtryck eller diabetes.
More and more children and young people are suffering from hypertension and diabetes.
SwedishDe vanligaste orsakerna är blödningar, infektioner och hypertensiva kriser (tillstånd med högt blodtryck).
The main causes are haemorrhaging, infections and hypertensive crises.
SwedishI många fall kan dessa sjukdomar (exempelvis högt blodtryck) förhindras med en mer noggrant utvald kost och rätt information.
In many cases, these diseases (such as hypertension) could be prevented with a more careful diet and the appropriate information.
SwedishDe orsakar många kroniska tillstånd såsom cirkulationsbesvär, högt blodtryck, typ 2-diabetes, stroke och vissa typer av cancer.
They lead to many chronic conditions such as circulatory diseases, hypertension, Type 2 diabetes, strokes and certain types of cancer.
SwedishFetma stör ämnesomsättningen och ökar risken för att drabbas av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och högt kolesterol.
It also causes metabolic disorders and a consequent propensity to diabetes, circulatory diseases, hypertension and high cholesterol levels.
SwedishDet har blivit en epidemi som kan leda till diabetes, högt blodtryck, hjärtattacker och vissa cancerformer.
Obesity is no longer just a problem; it has become an epidemic involving diabetes, hypertension, heart attacks and certain types of cancer.
SwedishDiabetes, cirkulationsrubbningar, högt blodtryck, hjärtattacker och vissa cancerformer är bara en del av de farliga konsekvenserna av fetma och övervikt.
Diabetes, circulatory disorders, hypertension, heart attacks and certain types of cancer are just some of the dangerous outcomes of obesity and overweight.
SwedishDen ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, ateroskleros, diabetes, gallsten, njur- och urinvägssten, degeneration i skelett och leder samt vissa cancerformer.
It increases the risk of heart disease, hypertension, atherosclerosis, diabetes, gallstones, kidney and urinary tract stones, bone and joint degeneration, and certain types of cancer.
SwedishFetma är en av de främsta dödsorsakerna och hänger samman med många kroniska sjukdomar, däribland typ 2-diabetes, cirkulationsrubbningar, högt blodtryck, hjärtattacker och vissa cancerformer.
Obesity is one of the main causes of mortality and chronic disease such as Type 2 diabetes, circulatory disorders, hypertension, heart attacks and certain types of cancer.