"blomma" English translation

SV

"blomma" in English

volume_up
blomma {comm. gen.}

SV blomma
volume_up
{common gender}

1. general

blomma (also: blomning)
Nu börjar äppelträden precis blomma.
At present, the apple trees are just starting to blossom.
Om jag kunde få endast en önskan uppfylld: Må blommorna för kvinnorna i Kabul blomma så att man inte kan undvika att se dem i någon del av världen, i den västra och den östra hemisfären!
If I had one wish, it would be that in May the flowers for the women in Kabul blossom in full view throughout the world, in both the western and the eastern hemispheres!
blomma (also: blomning, blomma, blom, det bästa)
volume_up
flower {noun}
Valet mellan flera blommor i stället för en blomma är inte ändamålsenligt.
Choosing from several flowers instead of one flower is unsuitable.
Konsumenterna kommer inte att ha möjlighet att förstå varför mer än en blomma tilldelats.
Consumers will not have the chance to understand why more than one flower will be attributed.
Exakt, det är en landminedetekterande blomma.
Alex Steffen: Exactly, this is a landmine-detecting flower.

2. botany

blomma (also: stoft, fint stoft)
volume_up
bloom {noun}
För att använda en död kinesisk filosofs ord: " Vi har sett hundra blommor blomma."
In the words of a dead Chinese philosopher: ' We have seen a hundred flowers bloom' .
För att få EIT att blomma ut måste alla klimatförhållanden vara rätt.
For the EIT to bloom, all the climatic conditions have to be right.
Ja, låt i alla fall 27 blommor blomma i EU, men låt dem blomma separat.
Well, let 27 flowers - at least - bloom in the European Union, but let them bloom separately.

3. figurative

blomma (also: blomma, blomning, blom, det bästa)
volume_up
flower {noun}
Valet mellan flera blommor i stället för en blomma är inte ändamålsenligt.
Choosing from several flowers instead of one flower is unsuitable.
Konsumenterna kommer inte att ha möjlighet att förstå varför mer än en blomma tilldelats.
Consumers will not have the chance to understand why more than one flower will be attributed.
Exakt, det är en landminedetekterande blomma.
Alex Steffen: Exactly, this is a landmine-detecting flower.

Synonyms (Swedish) for "blomma":

blomma
Swedish

Context sentences for "blomma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm vi gör det tror jag att de kommer att blomma till fullo och överleva betydligt längre.
I believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
SwedishOm vi är demokrater och tror på att det här parlamentet är meningsfullt så borde vi låta debatten blomma.
If we are democrats and believe this Parliament has meaning, then we should allow debate to flourish.
SwedishDet krävs en systematisk övervakning av den fria rörligheten för att vi ska få tjänstemarknaden att blomma.
It calls for systematic monitoring of free movement so that we can make the services market flourish.
SwedishVi bör också påminna oss en annan konflikt som kan blomma upp när som helst och det är den i Västsahara.
We should also keep Western Sahara in mind. That conflict is only simmering at present, but could boil over at any moment.
SwedishDetta innebär öppenhet där det civila samhällets verksamhet verkligen kan blomma, och där obegränsad frihet för medierna är en självklarhet.
These include an atmosphere of openness in which the activity of civil society can truly flourish and in which unrestricted freedom of the media is a matter or course.
SwedishJag tror att det är bättre att ha ett effektivt system, för miljöns skull och för att turistindustrin skall blomma på lång sikt i många länder i gemenskapen.
I believe that in the interests of protecting the environment and of a permanently thriving tourist industry in many countries of our Community it is better to have an effective system.
SwedishTill kommissionen vill jag säga: Ni ger verkligen en blomma till de kvinnliga arbetstagarna i Europeiska unionen, om ni drar tillbaka ändringsförslaget till direktivet om lika behandling.
I would say to the Commission: you really will be offering flowers to the women workers of the European Union if you withdraw the proposed amendment to the equal treatment directive.