"blomstring" English translation

SV

"blomstring" in English

volume_up
blomstring {comm. gen.}

SV blomstring
volume_up
{common gender}

1. general

blomstring (also: framgång, lycka, välgång, medgång)
Så länge det finns en ockupationsarmé kommer det inte att bli någon ekonomisk blomstring.
As long as there is an occupying army, there will be no prosperity.
Europeiska unionen handlar om människor: att låta människor komma i första hand, genom att kombinera en ny välfärdsstat med en moderniserad version, för regionens blomstring.
The European Union is about people: putting people first, combining a new welfare state and a modernised version, for this region’ s prosperity.
Det är enkelt för dem att underteckna fromma resolutioner i tider av ekonomisk blomstring men när det nu inte är fallet är de ovilliga att skriva under praktiska åtgärder.
It is easy for them to sign up to pious resolutions at a time of economic prosperity, but, now that is not the case, they are reluctant to sign up to practical action.

2. figurative

blomstring

Context sentences for "blomstring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSå länge det finns en ockupationsarmé kommer det inte att bli någon ekonomisk blomstring.
It has been said that the matter will be resolved depending on where there are appropriations.
SwedishSålunda är det att rekommendera för nationella eller regionala myndigheter att på detta sätt bidra till sektorns blomstring.
It is therefore advisable for national or regional authorities to do their bit in order to develop this sector.
SwedishDet är denna modell som, på grundval av gemenskapspreferensen, garanterar produktkvalitet, livsmedelssäkerhet samt jordbrukets och livsmedelsindustrins överlevnad och blomstring.
It is this model which, based on the Community preference, guarantees product quality, food safety and the survival and development of our agricultural and food-processing sectors.
SwedishI fråga om Nederländerna är det riktigt att jag talade om dessa företag, som upplever en blomstring och som, med undantag för en kort kris för två år sedan, genererar mycket betydande vinster.
In Holland, the fact is that I have spoken to these agencies, which are developing rapidly and which, apart from a brief recession two years ago, are doing good business.