"blossa" English translation

SV

"blossa" in English

SV

blossa {verb}

volume_up
1. general
Spänningarna mellan Etiopien och Eritrea om territorier som man tvistar om riskerar fortfarande att när som helst blossa upp.
Tensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Vi i Europa frågar oss återigen vad vi kan göra och hur vi bör reagera på den våldsspiral som har fått Mellanöstern att blossa upp igen inför våra ögon.
We Europeans are again asking ourselves what we can do, how we are to react to the spiral of violence that is causing the Middle East to flare up once again before our eyes.
blossa (also: stråla, glöda)
2. old-fashioned

Synonyms (Swedish) for "blossa":

blossa

Context sentences for "blossa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är ytterst farligt eftersom fientligheterna kan blossa upp på nytt.
That is extremely dangerous, because there could be a resurgence of hostilities.
SwedishVi oroar oss för att det kan blossa upp en ny konflikt mellan Azerbajdzjan och Armenien.
We are concerned about a possible new conflict between Azerbaijan and Armenia.
SwedishDetta är ytterst farligt eftersom fientligheterna kan blossa upp på nytt.
Seventy-six countries now recognise the Sahrawi Democratic Republic.
SwedishAnnars är det risk för att inbördeskriget kan blossa upp på nytt.
Without this, there is a further risk that civil war will break out again.
SwedishBeklagligt nog är det ofta myndigheterna och deras medietalesmän som får denna homofobi att blossa upp.
Sadly, this homophobia is often stirred up by governments and their media mouthpieces.
SwedishDessutom kan strömmen av flyktingar mycket väl få spänningar som ligger och pyr i regionen att blossa upp igen.
What is more, the flood of refugees may reignite simmering tensions in the region.
SwedishFramgångarna för populistiska partier överallt i Europa visar att konflikter plötsligt kan blossa upp.
The successes of populist parties across Europe demonstrate that the spark can all of a sudden ignite.
SwedishUnder krisen i Jugoslavien nyligen fick vi efter 50 år ännu en gång se ett krig blossa upp inom Europas gränser.
Fifty years on, we once again witnessed war on Europe's doorstep with the recent crisis in Yugoslavia.
SwedishUnder krisen i Jugoslavien nyligen fick vi efter 50 år ännu en gång se ett krig blossa upp inom Europas gränser.
Fifty years on, we once again witnessed war on Europe' s doorstep with the recent crisis in Yugoslavia.
SwedishJag besöker just nu olika huvudstäder och kan meddela att detta är en debatt som håller på att blossa upp.
I am currently visiting the capital cities and I can tell you that the debate is taking hold.
SwedishDet verkar tyvärr som om risken för att konflikten i det forna Jugoslavien skall blossa upp på nytt, ökar.
Mr President, it seems to me that, unfortunately, there is once again a risk of renewed fighting in former Yugoslavia.
SwedishMellanöstern är kanske den mest instabila regionen, som för närvarande mycket väl kan blossa upp i en omfattande storbrand.
The Middle East is perhaps the most volatile region capable at the moment of stumbling into a widespread conflagration.
SwedishSamma fråga - och jag skall sluta här - uppstår i Västsahara, där den väpnade konflikten hotar att blossa upp på nytt.
The same problem - I am about to finish - can be seen in the Western Sahara, where there is a risk that armed conflict will be resumed.
SwedishDen har låtit en diskussion om hörnstenen i den europeiska identiteten, Schengen, blossa upp efter påtryckningar från vissa medlemsstater.
It has allowed a debate to be instigated under pressure from certain Member States on the cornerstone of the European identity: Schengen.
SwedishDen senaste tidens händelser efter den 11 september har visat hur lätt och många gånger urskillningslöst rasismen och främlingsfientligheten kan blossa upp igen.
Recent events after 11 September have shown how easily and often how thoughtlessly racism and xenophobia can be revived.
SwedishDet går långsamt, det kan vi se, och fortfarande finns risken att de grupper som skulle ha fördel av det låter striden blossa upp på nytt.
It is proving a laborious process, we are seeing that, and there remains the risk that interested groups will once again try to inflame the conflict.
SwedishPotentiella konflikter i staternas närområden och mellan dem kan komma att blossa upp till följd av blandningen av etniska minoriteter på deras territorier.
Potential conflicts on the doorstep of the States in the region and between them could be stirred up by the mixing of ethnic minorities on the territory of these countries.
SwedishSom Guido Milana och andra har påpekat återstår fortfarande mycket att göra, men många av oss befarade det värsta och förväntade oss att inbördeskriget skulle blossa upp på nytt.
As Mr Milana and others have pointed out, much still needs to be done, but many of us were preparing for the worst and expecting the civil war to start up again.