"borta i" English translation

SV

"borta i" in English

EN

SV borta i
volume_up
{preposition}

borta i (also: ner, i, längs med, utefter)
volume_up
down {prp.}

Similar translations for "borta i" in English

borta adjective
borta adverb
English
bort adjective
English
bort adverb
I noun
English
i preposition

Context sentences for "borta i" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVem kan egentligen vara borta från hemmet i 48 timmar, 55 timmar eller mer i veckan?
Who, after all, is capable of being away from home for 48, 55 or more hours in a week?
SwedishVår kollega längst borta i hörnet av kammaren uttalade sig tidigare och citerade bibeln.
Our colleague over in the far corner of the House spoke earlier and quoted the Bible.
SwedishKollegan Ford har ju också berättat vad det egentligen är som pågår där borta i Nordkorea.
Mr Ford has also told us what is really happening over there in North Korea.
SwedishDe människor som arbetar på fältet där borta i de icke-statliga organisationerna måste få stöd.
Aid must be granted to the people who work out there in the field, in NGOs.
SwedishDet kanske stämmer att en uppgörelse inte var långt borta i Bryssel.
It may be true that an agreement was not far off in Brussels.
SwedishJag kan inte föreställa mig vilka politiska uppgifter som kan ha hållit dem borta från parlamentet i dag.
I cannot imagine what political engagement can have kept them away from Parliament today.
SwedishInnan dess hade jag aldrig varit borta från mitt hem i Malawi.
Before that time, I had never been away from my home in Malawi.
SwedishJag har inget till övers för dem som muttrar om att det bara är tomt skryt som kommer att vara borta i morgon.
I have no time for those who mutter that it is all hot air and will evaporate tomorrow.
SwedishNu har vi dock en ny tragedi, långt borta i Japan.
Nevertheless, we have now had another tragedy, far away in Japan.
SwedishJag tänker på landets roll i FN:s interimstyrka i Libanon och även på att man höll sig borta från kriget i Irak.
I am thinking of its role in UNIFIL and also of the fact that it stayed out of the war in Iraq.
SwedishDet är ungefär lika många som där borta i kammaren.
That is about the size of that part of the Chamber over there.
SwedishJag tänker på landets roll i FN: s interimstyrka i Libanon och även på att man höll sig borta från kriget i Irak.
I am thinking of its role in UNIFIL and also of the fact that it stayed out of the war in Iraq.
SwedishFred Bud Kelly, Gjorde skridskor av Whiskey flaskor. på sin farbrors gård, tidigt 1900, där borta i Nova Skotia.
Fred " Bud " Kelly made skates out of whiskey bottles...... at his uncle's farm in the early 1900s.
SwedishDe bästa här borta i tillväxtekonomierna -- Jag kallar dessa den Nya Öst -- det kommer att hoppa över flyglinjen.
The best of here in the emerging economies -- I call them the New East -- they will jump the air line.
SwedishMånga tror att krisen har orsakats långt borta i USA, av några bankdirektörer som sägs vara giriga.
Many people believe that the crisis has been caused far away in the US and by some bankers who are said to be greedy.
SwedishProfessorn har redan varit borta i 72 timmar och för varje minut som går, blir det svårare att hitta honom.
The professor's already been gone for 72 hours and every minute he's there, it'll be more difficult to find him.
SwedishDe kanske borde ta sig en titt på situationen där borta i fråga om diskriminering av minoriteter och homofobi.
Nearly all the groups who tabled this motion for a resolution back Turkey ’ s accession to the European Union.
SwedishHan kan därför vara borta i mer än två år utan att hans ställning som varaktigt bosatt tid dras in.
The holder can therefore be absent for a period of more than two years without having his long-term resident status withdrawn.
SwedishKort sagt används euron i hög grad till lån för att finansiera spekulativa projekt, t.o.m. borta i Förenta staterna.
In short, the euro is used mainly for borrowing in order to finance speculative projects, even as far away as the United States.
SwedishMen han har bara varit borta i två dar.