"brant" English translation

SV

"brant" in English

volume_up
brant {comm. gen.}
EN

SV brant
volume_up
{common gender}

brant (also: sluttning)
brant (also: grad, topp, höjd, höjdpunkt)
volume_up
pitch {noun}
Vi står på avgrundens brant och om några dagar kommer stats- och regeringscheferna att be oss att ta ett stort hopp framåt.
We are on the edge of the precipice and, in a few days' time, the Heads of State and Government are going to ask us to take a great leap forward.
Det som hände skulle verkligen kunna föra oss nästan ända fram till avgrundens brant, och därför är parlamentets enhälliga begäran det enda som kan visa oss vägen under denna svåra tid.
What happened really could take us almost to the edge of the abyss, the precipice, and so the unanimous call that came from Parliament is the only one that can guide us at this difficult time.
brant (also: vägren, kant, gräns, bryn)
volume_up
verge {noun}
Det finns en kanal i Europa som erbjuder europeisk information och ändå måste jag berätta för parlamentet att detta är en kanal på konkursens brant.
There is one channel in Europe that provides European information and yet, I have to tell Parliament that this is a channel that is on the verge.

Synonyms (Swedish) for "brant":

brant

Context sentences for "brant" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi spelar i uppförsbacke på en mycket brant spelplan mot Förenta staterna.
We are playing uphill on a very sloping playing field against the United States.
SwedishLåt oss för guds skull inte fiska även de fattiga till katastrofens brant!
For God's sake, do not let us also fish the poor to the brink of catastrophe too.
SwedishDet föreligger emellertid en oro för att priserna nu kan komma att falla brant.
However, there is a worry that the prices might take a nose dive now.
SwedishSedan dess har hans mindre välbetänkta åtgärder fört landets ekonomi till ruinens brant.
Since then his ill-considered actions have reduced his country's economy to total ruin.
SwedishIndustrifisket har fört kustfiskarna till katastrofens brant.
Industrial fishing has brought the lives of coastal fishermen to the brink of disaster.
SwedishDe höga kostnaderna för diesel har fört åkeriföretagen till ruinens brant.
The high cost of diesel has pushed hauliers to the brink.
SwedishFör mig är det ett kriminellt dåd, som driver jordbrukarna i min valkrets till ruinens brant!
As far as I am concerned, it is a criminal act which is driving farmers in my constituency to ruin.
SwedishDärför står nu många europeiska mejeriproducenter på ruinens brant.
Many European dairy producers are therefore now facing ruin.
SwedishJag upptäckte att många av dem står på ruinens brant.
I found that many of them are close to financial ruin.
SwedishBåda sidor måste backa tillbaka från ruinens brant innan detta utvecklas till en kris som ingen av dem kan kontrollera.
Both sides need to step back from the brink before this becomes a crisis that neither can control.
SwedishSpekulation i ett lands kreditbetyg kan driva stater som befinner sig i en svår situation till ruinens brant.
Speculation about a country's rating can push states which are somehow in a critical situation towards bankruptcy.
SwedishTony Blair förde Storbritannien till ruinens brant.
Mr Blair brought Britain to the edge of ruin.
SwedishVi måste inse att vi sitter på en brant.
We must be in no doubt about what it is we are risking.
SwedishSpannmålspriserna har stigit brant under sommaren på grund av ett bristande utbud, främst i länderna kring Svarta havet.
Cereal prices increased sharply over the summer due to supply shortages, particularly in the Black Sea countries.
SwedishHundratals jordbruk står vid ruinens brant.
SwedishNär lån ges måste dock dessa företag ge garantier på 100-150 procent, vilket kan ställa dem vid konkursens brant.
Nevertheless, when credit is issued, these companies are obliged to provide guarantees of 100-150%, making them liable to go bankrupt.
SwedishDe ska inte tala om för oss att medlemsstaternas statskassor står på ruinens brant på grund av de insatser vi begär.
They should not tell us that the treasuries of the Member States are going to go bankrupt due to the efforts that we are asking for.
SwedishDe står vid ruinens brant.
SwedishDenna oroande inflationsnivå beror främst på brant stigande energi- och livsmedelspriser på global nivå under de senaste månaderna.
This worrying level of inflation rates results largely from sharp increases in energy and food prices at the global level in recent months.
SwedishDialogen med den islamiska republiken Iran om mänskliga rättigheter är, för att tala i bildspråk, en mycket brant och mycket svår stig att bevandra.
Speaking metaphorically, the dialogue with the Islamic Republic of Iran on human rights is very much an uphill struggle.