"bridge" English translation

SV

"bridge" in English

volume_up
bridge {comm. gen.}
EN

"bridge" in Swedish

SV

bridge {common gender}

volume_up
1. general
bridge (also: aktivitet, bransch, plan, spel)
2. "kortspel"
bridge
volume_up
bridge {noun} (card game)
Vi är efterlysta för skjutningen på Vincent Thomas Bridge.
We're wanted for the shootout on the Vincent Thomas Bridge.
Kroppen av en vit man har dumpats från Bay Bridge.
Male Caucasian body, apparently dumped from the Bay Bridge.
Det är enligt min uppfattning en bridge too far.
In my opinion, this is a bridge too far.
EN

bridge {noun}

volume_up
1. general
bridge (also: dock)
It appears that we have a tourism ship that is sailing the seas with nobody on the bridge to direct it or to control it.
Det verkar som om vi har ett turismfartyg som seglar över haven utan någon på bryggan som styr eller kontrollerar det.
Turkey could become a bridge between Europe and the Muslim world and provide us with significant opportunities to solve common problems and fight fanaticism and terrorism.
Turkiet skulle kunna bli en brygga mellan Europa och den muslimska världen och ge oss stora möjligheter att lösa gemensamma problem och bekämpa fanatism och terrorism.
Personally, I think it would be useful for a Muslim, but secularised, country to become a member of the Union, as a bridge between the cultures of Europe and the Arab world.
Jag tror personligen att det vore nyttigt att få ett muslimskt men sekulariserat land som medlem i unionen, som en brygga mellan kulturerna i Europa och arabvärlden.
bridge (also: back, backing, edge, ridge)
volume_up
rygg {comm. gen.}
bridge
volume_up
bro {comm. gen.}
The Women ’ s Forum established a bridge between countries of origin and destination.
Kvinnoforumet skapade en bro mellan ursprungsländer och destinationsländer.
I would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
Jag vill betona att språkkunskaper och språkfärdigheter utgör en bro.
This means building an intellectual and cultural bridge across the Mediterranean.
Detta innefattar att bygga en intellektuell och kulturell bro över Medelhavet.
Mr President, Commissioner, the speech we just heard was in fact an excellent bridge to mine.
Det tidigare inlägget var i själva verket en utmärkt övergång till mitt inlägg.
However, this year we are taking care to create some bridging financing in order to facilitate a gradual shift from one activity to another.
I år skall vi emellertid se till att skapa viss överbryggande finansiering för att underlätta en stegvis övergång från en verksamhet till en annan.
bridge
bridge
2. "glasses"
bridge
volume_up
näsbrygga {comm. gen.} (glasögon)
3. "card game"
bridge
volume_up
bridge {comm. gen.} (kortspel)
We're wanted for the shootout on the Vincent Thomas Bridge.
Vi är efterlysta för skjutningen på Vincent Thomas Bridge.
Male Caucasian body, apparently dumped from the Bay Bridge.
Kroppen av en vit man har dumpats från Bay Bridge.
Det är enligt min uppfattning en bridge too far.
4. construction
bridge
volume_up
bro {comm. gen.}
The Women ’ s Forum established a bridge between countries of origin and destination.
Kvinnoforumet skapade en bro mellan ursprungsländer och destinationsländer.
I would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
Jag vill betona att språkkunskaper och språkfärdigheter utgör en bro.
This means building an intellectual and cultural bridge across the Mediterranean.
Detta innefattar att bygga en intellektuell och kulturell bro över Medelhavet.
5. nautical science
bridge (also: berthage, bridge deck)
It appears that we have a tourism ship that is sailing the seas with nobody on the bridge to direct it or to control it.
Det verkar som om vi har ett turismfartyg som seglar över haven utan någon på bryggan som styr eller kontrollerar det.
Turkey could become a bridge between Europe and the Muslim world and provide us with significant opportunities to solve common problems and fight fanaticism and terrorism.
Turkiet skulle kunna bli en brygga mellan Europa och den muslimska världen och ge oss stora möjligheter att lösa gemensamma problem och bekämpa fanatism och terrorism.
Personally, I think it would be useful for a Muslim, but secularised, country to become a member of the Union, as a bridge between the cultures of Europe and the Arab world.
Jag tror personligen att det vore nyttigt att få ett muslimskt men sekulariserat land som medlem i unionen, som en brygga mellan kulturerna i Europa och arabvärlden.
bridge (also: bridge deck)
6. music: "stringed instruments"
bridge
volume_up
stall {n} (stränginstrument)
We must bridge the gap between the West and the rest of the world, instead of fighting each other.
Vi måste överbrygga klyftan mellan väst och resten av världen i stället för att strida mot varandra.
It built conceptual bridges and demanded practical results, instead of issuing the customary high-sounding but insubstantial declarations.
Ni har byggt broar av förståelse och kommit till konkreta resultat i stället för de vanliga vältaliga men innehållslösa uttalandena.
It is quite straightforward in certain places, but you cannot get over to the other side if you do not use the narrow bridges with the glass parapets.
Det är ganska " transparent " på vissa ställen, men man kan inte komma över till andra sidan om man inte använder de smala broarna med glasräcken.
7. medicine: "dental terminology"
bridge
volume_up
brygga {comm. gen.} (tandläkarterm)
It appears that we have a tourism ship that is sailing the seas with nobody on the bridge to direct it or to control it.
Det verkar som om vi har ett turismfartyg som seglar över haven utan någon på bryggan som styr eller kontrollerar det.
Turkey could become a bridge between Europe and the Muslim world and provide us with significant opportunities to solve common problems and fight fanaticism and terrorism.
Turkiet skulle kunna bli en brygga mellan Europa och den muslimska världen och ge oss stora möjligheter att lösa gemensamma problem och bekämpa fanatism och terrorism.
Personally, I think it would be useful for a Muslim, but secularised, country to become a member of the Union, as a bridge between the cultures of Europe and the Arab world.
Jag tror personligen att det vore nyttigt att få ett muslimskt men sekulariserat land som medlem i unionen, som en brygga mellan kulturerna i Europa och arabvärlden.

Synonyms (English) for "bridge":

bridge