"brutalitet" English translation

SV

"brutalitet" in English

volume_up
brutalitet {comm. gen.}

SV brutalitet
volume_up
{common gender}

brutalitet (also: råhet)
Våldet var inte vara utbrett, utan i många fall användes extrem brutalitet.
Violence was not only widespread, but in many cases extreme brutality was used.
Vi kan bara skrika ut vår ilska mot denna brutalitet, denna omänsklighet.
We can merely shout in rage against this form of brutality, this form of inhumanity.
Kenya har inte alltid varit en plats för oroligheter och brutalitet.
Kenya was not always the scene of disorder and brutality.

Context sentences for "brutalitet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMålet var att göra detta med rå styrka och brutalitet och att inte visa något förbarmande.
The aim was to do so by brute force, and they were to be brutal and show no mercy.
SwedishDen brutalitet med vilken den uzbekiska regeringen har svarat får marken att rämna i Uzbekistan.
This would be the worst possible moment to pull out or to isolate the country.
SwedishDet har bara varit överdrifter, dogmatism och brutalitet.
Instead we have seen nothing but excessive, dogmatic and brutal behaviour.
SwedishDäri ligger orsaken till all brutalitet, allt våld, all terrorism och fanatism som också hotar Europa.
Therein lies the source of all that force, violence, terrorism and fanaticism that is also threatening Europe.
SwedishOm han talar om socialpolitik är det för att med cynisk brutalitet bekräfta att den skall vara en produktionsfaktor.
The only reason that social policy is mentioned is to affirm with brutal cynicism that this must be a productive factor.
SwedishNär föredraganden talar om socialpolitik är det för att med cynisk brutalitet slå fast att denna skall vara en ?
If it mentions social policy at all, it is to affirm with brutal cynicism that it has to be 'a productive factor'.
SwedishNär föredraganden talar om socialpolitik är det för att med cynisk brutalitet slå fast att denna skall vara en?
If it mentions social policy at all, it is to affirm with brutal cynicism that it has to be 'a productive factor '.
SwedishDen brutalitet, det våld och de trakasserier mot oppositionen som iakttagits och oppositionens bristande tillgång till medierna är oacceptabla.
Madam President, your proposals do indeed show, Commissioner, that there really is something lacking in Baku.
SwedishStrategin är just att manipulera dem och tvinga dem genom brutalitet, så att de i sin tur kan döda och tortera andra.
The strategy is precisely to manipulate the children and subject them to brutal force so that they will in turn be able to kill and torture others.
SwedishSyftet är att skyla över den kapitalistiska utsugningens brutalitet genom ?
The objective is to conceal the barbarity of capitalist exploitation behind 'charity' programmes and to avoid acute social outbursts.
SwedishAv de människor vi talade med fick vi höra talas om halshuggning, bränder, brutalitet, terror och fruktansvärt lidande.
The evidence and the testimonies that we took from the people we spoke to all referred to collaboration between the Janjaweed and the Government of Sudan.
SwedishSyftet är att skyla över den kapitalistiska utsugningens brutalitet genom?
The objective is to conceal the barbarity of capitalist exploitation behind 'charity ' programmes and to avoid acute social outbursts.
SwedishFör det andra har detta en konsekvens, som rådet varje år med brutalitet åter genomdriver, och där stöds det också ofta av kommissionen.
Secondly, this has its consequences, which the Council brutally forces through every year, unfortunately often supported by the Commission.
SwedishVid tvångsevakueringen agerade säkerhetsstyrkorna med stor brutalitet, och resultatet av deras aktion är mycket, mycket sorgligt: 30 döda och över 60 skadade.
Peru has been courageous in analysing the unprecedented situation of political violence that the country suffered between 1980 and 2000.
SwedishResolutionen är en viktig markering från Europaparlamentets sida mot en arbetsgivare som uppvisat stor hänsynslöshet och brutalitet mot sina anställda.
The resolution is an important statement by the European Parliament against an employer who has been shown to be ruthless and brutal to its employees.
Swedish Kan brottslingarnas tilltagande brutalitet också märkas i andra medlemsstater och finns det jämförelser respektive undersökningar om vilka åtgärder som är lovande?
 Is the increase in criminal violence also evident in other Member States, and are there comparisons or studies which show what counter-measures are successful?
SwedishFN: s generalsekreterare Kofi Annan var kritisk mot säkerhetsstyrkornas brutalitet, och sa att detta slags våld inte kunde rättfärdigas och att denna förlust av människoliv var oförsvarlig.
The European Union and the European Parliament have demonstrated their support for the work of this commission and the implementation of its recommendations.
SwedishGenom detta betänkande vill jag hedra mina många vänner som fått sätta livet till och blivit offer för den brutalitet som präglat en stor del av vår tids historia.
Mr President, with this report I wish to pay tribute to my many friends who have been lost, victims of the bestiality that has characterised a large part of recent history.
SwedishSärskilt tycks kravet på att en viss proportion av rösterna skall gå till ett antal regioner vara orsaken till förtryck, brutalitet och hotelser i Mombasaområdet.
In particular, the requirement to have a certain proportion of the votes in a number of regions seems to be the reason why there have been oppression, beatings and intimidation in the Mombasa region.