"dödande" English translation

SV

"dödande" in English

volume_up
död {comm. gen.}

SV dödande
volume_up
{neuter}

dödande (also: mord)
Det förekommer tortyr, fängslanden, försvinnanden och olagligt dödande.
They have suffered torture, detention, disappearances and unlawful killing.
De måste sluta att använda hot, misshandel, våld, terrorism och dödande.
They have to stop any use of threats, abuse, violence, terrorism and killing.
Ni har i stället gett Zimbabwes folk förtryck, terror, misshandel, tortyr och dödande.
Instead, you have given the people of Zimbabwe oppression, terror, ill-treatment, torture and killing.
dödande (also: byte, jaktbyte)
volume_up
kill {noun}
De måste sluta att använda hot, misshandel, våld, terrorism och dödande.
They have to stop any use of threats, abuse, violence, terrorism and killing.
Om vi inte gör vårt allra yttersta för att stoppa detta dödande blir vi medskyldiga till slakten.
If we do any less than our utmost to stop this killing, we become accessories to the slaughter.
Vi kan ändå inte acceptera denna typ av dödande.
Nonetheless, we cannot accept this type of killing.

Context sentences for "dödande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan har förödmjukat dem genom att tillåta dödande, genom att tillåta våldtäkter.
He has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
SwedishDärutöver äger ett meningslöst dödande av havsdjur rum genom så kallade spöknät.
In addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets' .
SwedishDärutöver äger ett meningslöst dödande av havsdjur rum genom så kallade spöknät.
In addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets '.
SwedishJag anser för övrigt att dödande av ett liv är motsatsen till reproduktiv hälsa.
In fact, I think that taking life is the opposite of reproductive health.
SwedishDet förekommer ett växande antal kidnappningar, sexuella övergrepp och godtyckligt dödande.
There are a growing number of abductions, abuses and random killings.
SwedishDetta gäller i Burma där brutala attacker, dödande och slavarbete är vardagsmat.
This is the case in Burma, for instance, where brutal attacks, killings and slave labour are the order of the day.
SwedishDet förekommer ett växande antal kidnappningar, sexuella övergrepp och godtyckligt dödande.
Both sides are responsible for the excesses, but Chechen civilians have suffered out of all proportion.
SwedishI Irak har det genomförts val, men det pågående kaoset fortsätter och det förekommer ett omfattande dödande.
It clearly demands the total and immediate withdrawal of Syrian troops from Lebanese territory.
SwedishI Irak har det genomförts val, men det pågående kaoset fortsätter och det förekommer ett omfattande dödande.
Elections have been held in Iraq, but there is ongoing disorder and widespread killings are taking place.
SwedishDärför är allt dödande och allt lidande om möjligt ännu absurdare.
We are all aware of what the outcome has to be, and this makes the suffering and deaths even more senseless, if that were possible.
SwedishTyvärr har även vi, Europeiska unionen, genom våra misstag kastat vatten på denna kvarn av dödande mellan folkgrupperna.
Unfortunately we, the European Union, have added grist to the mill of mutual destruction with our mistakes.
SwedishVi kan ändå inte acceptera denna typ av dödande.
Yassin had odious crimes on his conscience.
SwedishTerrorrister, diktatorer och massmördare måste ställas inför domstol och inte elimineras genom målinriktat dödande.
Terrorists, dictators and mass murderers must be brought before a court and not eliminated by means of targeted killings.
SwedishMänniskorna i Darfur ber er att skydda dem från det våld, det dödande och den misshandel som de utsätts för dagligen.
The people of Darfur ask you to protect them from the violence, killings and abuse they are forced to face on a daily basis.
SwedishVarje dag rapporterar man om ännu fler fall av arresteringar, tortyr och dödande av oskyldiga civila av de iranska myndigheterna.
Every day, reports reach us of even more cases of arrests, torture and killings of innocent civilians by the authorities of Iran.
SwedishAv liknande skäl har Egyptens folk trotsat dödande, arresteringar, tårgas och kulor och krävt bröd och frihet, värdighet och frigörelse.
For similar reasons the people of Egypt have defied killings, arrests, tear gas and bullets and have demanded bread and freedom, dignity and emancipation.
SwedishDessa konkreta åtgärder innebär att en mycket tydlig signal som kan rädda liv sänds ut, eftersom det inte bara kan förekomma gisslankrav utan även dödande.
This concrete action sends a very strong signal that could save lives, because there could be not only ransom demands but also killings.
SwedishSedan Sovjetunionens fall har det blivit vanligt att framställa den ungerska revolutionen som det dödande slaget mot det sovjetiska världssystemet.
It has become the custom, since the collapse of the Soviet Union, to present the Hungarian Revolution as a mortal blow to the Soviet world system.
SwedishDet är främst kvinnor, barn och åldringar som utgör de oskyldiga offren för detta vansinniga dödande, som inte på några som helst grunder kan rättfärdigas.
It is largely women and children, and also the elderly, who are the innocent victims of this murderous madness which no cause can justify.
SwedishKommissionen fördömer säkerhetsstyrkornas dödande av oskyldiga civila på Addis Abebas gator och i andra städer i juli och november.
The Commission condemns the killings of innocent civilians by the security forces on the streets of Addis Ababa and in other cities of the country in July and November.