"döds-" English translation

SV

"döds-" in English

EN

SV döds-
volume_up
{adjective}

Context sentences for "döds-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDjur blir ofta dränkta på olika sätt, klubbade till döds eller dödade av varandra.
Animals often drown in a different way, are clubbed to death or kill each other.
SwedishValet står därför mellan att arbeta sig själv till döds eller att inte arbeta alls.
The choice is therefore between working yourself to death and having no work at all.
SwedishOskyldiga människor skjuts, knivhuggs eller misshandlas till döds allt oftare.
Innocent people are being shot, stabbed and beaten to death with increasing frequency.
SwedishStening till döds, amputering av lemmar, prygel och tortyr är vardagliga företeelser.
Stoning to death, amputation of limbs, floggings and torture are commonplace.
SwedishFör närvarande är cancer den nästa största döds- och sjukdomsorsaken i EU.
At present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.
SwedishFortfarande plågas hundratusentals sälar till döds på isarna i Kanada och Norge.
Hundreds and thousands of seals are still tortured to death on the ice in Canada and Norway.
SwedishFlera personer har nyligen misshandlats till döds i turkiska fängelser.
In recent times a number of people have died as a result of abuse in Turkish prisons.
SwedishEn är ställföreträdande chef för al-Qaida i Jemen, och en har sprängt sig själv till döds.
One is the deputy head of al-Qa'ida in Yemen, and one has blown himself up.
SwedishDet innebar att jag anklagades för hädelse och kunde bli stenad till döds.
That meant that I had committed blasphemy and could be stoned to death.
SwedishI byarna Tangia och Rupagaon har kristna bränts till döds i sina hus.
In the villages of Tangia and Rupagaon Christians were burnt to death in their houses.
SwedishHon stenades till döds i Kismayo av 50 män i närvaro av ett tusental vittnen.
In Kismayo, she was stoned to death by fifty men in the presence of around a thousand witnesses.
SwedishÖver 20 personer, däribland barn, brändes levande till döds i en byggnad.
Over 20 people, including children, were burned alive in a building.
SwedishB5-0548 / 2002 av Ford m.fl. för PSE-gruppen om stening till döds,
B5-0548/ 2002 by Mr Ford and others, on behalf of the PSE Group, on death by stoning;
SwedishB5-0548/2002 av Ford m.fl. för PSE-gruppen om stening till döds,
B5-0548/2002 by Mr Ford and others, on behalf of the PSE Group, on death by stoning;
SwedishIbland har jag en känsla av att vi först måste forska oss till döds innan vi handlar.
Sometimes I get the impression that we have to bury ourselves in research before we can take action.
SwedishDet är obligatoriskt att bära slöja och som på medeltiden stenas otrogna kvinnor till döds.
The wearing of the veil is obligatory, and adulterous women are stoned, as in the Middle Ages.
SwedishNu har ytterligare 15 kvinnor torterats till döds i ett arbetsläger.
Recently, another 15 women were tortured to death in a labour camp.
SwedishI stället fortsätter förföljelser, godtyckliga domar och tortyr till döds av politiska skäl.
Indeed, persecutions, arbitrary arrests and torture to the death for political reasons continue.
SwedishEn 13-årig flicka, Aisha Ibrahim Duhulow, stenades till döds.
A thirteen-year-old girl, Aisha Ibrahim Duhulow, was stoned to death.
SwedishI dag debatterar vi ett mord på en flicka som stenades till döds i Somalia.
(PL) Mr President, we are today debating the murder of a girl who was stoned to death in Somalia.