"det ena" English translation

SV

"det ena" in English

EN

SV det ena
volume_up
{numeral}

det ena (also: en, ett, samma, den ena)
volume_up
one {num.}
Frågan var om det ena eller båda ländernas anslutning kunde skjutas upp ett år.
The question was whether accession of one or both countries can be delayed by one year.
Det ena europeiska laget efter det andra försvinner från fältet i Korea.
One by one, the European teams are disappearing from the green pitches in Korea.
Det ena är relativt tekniskt och jag tror inte att vi behöver tala om det här.
One amendment is a very technical one and I do not think it is worth discussing here.

Similar translations for "det ena" in English

det adverb
English
det pronoun
ena verb
ena pronoun
English

Context sentences for "det ena" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är svårt att ena 27 olika rättsliga traditioner när det gäller dessa frågor.
It is difficult to reconcile 27 different legal traditions on these subjects.
SwedishDet gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
This is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
SwedishSkulle inte en harmonisering av det ena leda till en harmonisering av det andra?
Would the harmonisation of the base not lead to a harmonisation of the rate?
SwedishDet ena gäller att harmoniseringen av straffrätten inte bör få forceras fram.
The first is that the harmonization of criminal law should not be accelerated.
SwedishI det ena landet, som i mitt land, är det nationella systemet bättre utvecklat.
In some countries, like mine for instance, the national system has developed further.
SwedishDet är inte information, det är inte reklam och det är inte det ena eller det andra.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
SwedishDet är det ena.
We therefore agreed to send a further inspection team: that is the first point.
SwedishDet ena var Turkiets anslutning, och det andra var frågan om folkomröstningar.
The first was Turkish accession to the EU, and the second was the issue of referendums.
SwedishDet handlar inte nödvändigtvis om att allt skall vara på det ena eller det andra sättet.
Needless to say, it is not just about a joint candidate, but also about policy.
SwedishJag tycker, att man då måste säga det ena men också allvarligt beakta det andra.
Those are the rules but I do have some sympathy for what has been said.
SwedishEftersom den inte kan göra det ena kan den inte göra det andra och inte det tredje!
Because it cannot do this, it cannot do that and it cannot do the other!
SwedishDet är dock tydligt att det ena landet kommit mycket längre än det andra.
It is clear, though, that some countries have made more headway than others.
SwedishKort sagt, det räcker inte med ena handen: Den andra handen, politiken, behövs också.
I therefore welcome the proposals put forward by the UK Presidency and by Mr Frattini.
SwedishSå visar det sig alltså att för små åtaganden kan ändå det ena och det andra förbättras.
So there is room for the smaller institutions to clean up their act a little.
SwedishDet är det ena.
I would make this point particularly with regard to Romania and Bulgaria.
SwedishDen här strategin innehåller därför inte bara det ena av dessa båda element.
The Chechnya problem is a colonial problem and must be resolved as such.
SwedishSedan kommer rätt som det är en annan grupp och kräver det ena eller det andra.
And then some other group will come along demanding something else.
SwedishJag skall nu nämna ett par andra områden, varav det ena är vitboken.
I would go on to specify a couple of specific areas. The first is the White Paper.
SwedishTekniskt är det ena och det andra möjligt, nu beror det på den politiska viljan.
It is certainly technically possible, but it all depends on whether the political will is there.
SwedishÄr det en procent av BNI, är det rabatten, eller är det direktstöden å ena sidan?
We are coming from the cold of Yalta, but the climate in Europe is becoming chilly and egoistic.