"det här" English translation

SV

"det här" in English

volume_up
det här {pron. m/f}
EN

SV det här
volume_up
{pronoun masculine/feminine}

det här (also: dessa, de här)
volume_up
these {pron. m/f}

Synonyms (Swedish) for "det här":

det här
Swedish

Similar translations for "det här" in English

det adverb
English
det pronoun
här noun
English
här adverb
English
har- adjective
English
har verb
English
hår noun
English
hår- adjective
English

Context sentences for "det här" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är här kapitlet om social rättvisa börjar, och båda kapitlen är lika viktiga.
This is where the story of social justice begins and both stories are important.
SwedishDet här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
SwedishSom ett resultat har Europeiska unionens trovärdighet på det här området skadats.
As a result, the European Union’s credibility in this area has been compromised.
SwedishKvaliteten på importerade fiskprodukter är ytterst viktig i det här sammanhanget.
The quality of imported fishery products is extremely important in this context.
SwedishHandelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
Trade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
SwedishJag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
I do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
SwedishOm det någonsin har funnits ett förslag som inte tänkts igenom så är det det här.
If ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it.
SwedishTredje skälet, herr ordförande: det här betänkandet är ett initiativbetänkande.
The third reason, Mr President, is that this report is an own-initiative report.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
I hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
SwedishÄr det här droppar på en het platta eller är det verkligen substantiella bidrag?
Are these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
SwedishFinns det en tidtabell, finns det måldatum för att få igenom det här direktivet?
Is there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?
SwedishSå - (Musik) Det står, "Den här lådan tillhör ..." ~~~ Så jag skriver mitt namn.
And so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
SwedishDet behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet på allvar.
It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
SwedishBangemann uppgav i juli 1996 att en undersökning i det här ämnet hade avslutats.
Mr Bangemann stated in July 1996 that a study on this subject had been completed.
SwedishVi måste säga klart och tydligt att vi inte vill ha det här antimissilsystemet.
What we must do is to say clearly that we do not want this anti-missile system.
SwedishI det här läget kan vi inte bara koncentrera oss på den ena av dessa båda frågor.
At this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
SwedishDet är sent och vi är inte många här, men det är en liten punkt i protokollet.
It is late at night and there are few of us but it is a small point of protocol.
SwedishVi vet att det här kommer att få långvariga sociala och politiska konsekvenser.
We know that this will have long-term social as well as political consequences.
SwedishDet här beror inte på att det är sommar eller att vi är sura allihop.
author. - Mr President, it is not because it is summertime and we are all cross.
SwedishI det här fallet räcker det inte med att be Förenta staterna klargöra situationen.
In this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.