"direktiv" English translation

SV

"direktiv" in English

SV direktiv
volume_up
{neuter}

direktiv (also: anvisning, föreskrift)
Jag tror att detta direktiv inte bara är ett direktiv som skall hjälpa arbetstagarna.
In my view, this directive is not merely a directive which will help workers.
Vi har beslutat oss för ett direktiv och detta direktiv skall genomföras.
We have decided on a directive and the directive should be implemented.
Det som enligt rangskalan krävs för att ändra ett gammalt direktiv är ett nytt.
In this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
direktiv
De två direktiv vi behandlar i dag är ekonomiska direktiv.
The two directives we are debating today are financial directives.
Det finns andra styrmedel, resolutioner, om tillfälle ges, direktiv, osv.
There are other means of action, resolutions, on occasion, directives, etc.
Men detta direktiv är naturligtvis inte perfekt, direktiv är mycket sällan perfekta.
Directives are very rarely perfect.
Utöver två förbiseenden går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
This proposal is a step in the right direction, although it has two shortcomings.
Vi ser därför detta förslag till direktiv som ett steg i rätt riktning.
We therefore have reason to regard this draft directive as a step in the right direction.
Syftet med ett direktiv är att ange en riktning och ge en lösning.
A directive aims to provide direction and offer a solution.
direktiv
volume_up
order {noun} (an official order command)
För att snabbt få detta direktiv, stöder vi föredraganden.
In order to push this directive through quickly, we are supporting the rapporteur.
Detta direktiv måste antas snarast så att EU kan bli en bättre plats att arbeta i.
In order to make Europe a better place in which to work, this directive must be adopted without delay.
Detta är också mycket viktigt för att vi ska kunna övervaka hur framgångsrikt detta nya direktiv blir.
This is also very important in order to monitor how successful this new directive will be.

Synonyms (Swedish) for "direktiv":

direktiv

Context sentences for "direktiv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishIngenting som inte är patentbart nu kommer att bli patentbart med detta direktiv.
If Parliament decides to reject it, then the Commission will respect your wishes.
SwedishVi är dessutom positivt inställda till ert direktiv om ersättning till brottsoffer.
We insist that the ‘ statistical effect’ should be extended to the Cohesion Fund.
SwedishÖppna gränser och en öppen marknad kräver enhetliga direktiv för konsumentskyddet.
Open borders and an open market demand uniform consumer protection guidelines.
SwedishTill grund för detta ligger direktiv från Internationella atomenergiorganet.
Guidelines from the International Atomic Energy Agency underlie this programme.
SwedishHuvudfrågan som kom upp i detta sammanhang var om det behövdes ett nytt direktiv.
The main issue raised in this context was the necessity of a new regulation.
SwedishDetta direktiv är ett helt onödigt ingrepp i miljontals människors friheter.
It is a totally unnecessary intrusion into the freedoms of millions of people.
SwedishVi har ett komplett och bra direktiv för detta, alltså en lagstiftad åtgärd.
We have a complete and correct guideline for this, i.e. a legislative measure.
SwedishDet brister alldeles säkert i efterlevnaden av detta direktiv, herr kommissionär.
Commissioner, there is surely something wrong with the implementation of these rules.
SwedishMan tillkännager i dag ett förslag till direktiv om el- och elektronikavfall.
This proposal has already been put forward several times, but has never been tabled.
SwedishMan var trots allt inte mot ett direktiv, utan för ett bättre direktiv.
I come from a country that lies on the interface with the enlargement countries.
SwedishJag anser därför att detta direktiv är nödvändigt och synnerligen viktigt.
These proposals lessen the requirement to speak English across air traffic control.
SwedishDetta direktiv trädde i kraft i augusti 2007 och ska vara genomfört till den 31 mars 2009.
This entered into force in August 2007 and will be implemented by 31 March 2009.
SwedishDärför är jag glad för detta direktiv som kan bidra till ökad rörlighet för arbetskraft.
This is still lacking, because there are still virtual borders hindering mobility.
SwedishDessa bestämmelser kan leda till ständigt varierande direktiv under perioden 2003-2006.
Such regulations could lead to ever-changing regulations in the period 2003 - 2006.
SwedishFörhandlingarna om förslaget till direktiv inleddes för nästan två år sedan.
It is necessary for oil pollution to be prevented and traced effectively.
SwedishMin bön vore att man också i rådet så snart som möjligt diskuterar detta direktiv.
My plea to the Council would be that it should debate this regulation as soon as possible.
SwedishDetta är därför ett direktiv som jag inte kan och inte kommer att stödja.
I should like to highlight two contributions that we have made to the text.
SwedishDet har alltid varit den stora bristen: Vi har ingen bra kontroll av befintliga direktiv.
This has always been our biggest problem: we have no system for checking compliance.
SwedishDärför tror jag att förslaget till direktiv kommer att få ett helhjärtat stöd från vår grupp.
For this reason, I believe this will enjoy the wholehearted support of our group.
SwedishDetta direktiv fastställer långsiktiga mål såväl som delmålvärden.
It sets long-term objectives and interim target values for ozone in ambient air.