"duktig" English translation

SV

"duktig" in English

SV duktig
volume_up
{adjective}

volume_up
good {adj.}
Alfred är riktigt duktig, men... det krävs mycket jobb.
Alfred's a good mechanic, but...... these need a lot of work.
Jag vet inte vad rekordet är, men ni har varit mycket duktig.
I do not know what the record is, but you have been very good.
Det är en mycket stilig ung man och han är mycket duktig, och vi gratulerar till betänkandet!
He is a very good looking, extremely clever young man, and we congratulate him on this report!
duktig (also: skicklig, kompetent, duglig)
volume_up
able {adj.}
När det kan göras av en duktig medarbetare här i parlamentet på en timme, kan vi väl också kräva att revisionsrätten gör en sådan redogörelse för samtliga kapitel.
If this can be done in an hour by an able employee here in Parliament, then we can probably also demand that the Court of Auditors issue a report of this kind on all sections.
volume_up
clever {adj.}
Det förenar skickligheten hos en duktig politiker och en framstående jurist.
In it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.
Jag känner er som en duktig och flitig budgetkommissionär.
Commissioner, I know you to be a clever and hard-working budget Commissioner.
Det är en mycket stilig ung man och han är mycket duktig, och vi gratulerar till betänkandet!
He is a very good looking, extremely clever young man, and we congratulate him on this report!
volume_up
apt {adj.}
duktig (also: trevlig, slug, försiktig)
volume_up
canny {adj.}
Där finns duktiga människor och en mångfacetterad industri.
It has a competent workforce and it has a diverse industry.
Även om vi politiker är oerhört duktiga, så är det ju onekligen så att vi behöver ett samspel mellan oss folkvalda och dem som sliter bland gräsrötterna med dessa frågor.
Even though we politicians may be amazingly competent, we cannot deny that there is a need for teamwork between us who are elected by the people and those who toil at grass-roots level.
duktig (also: skicklig)
volume_up
crack {adj.} [coll.]
duktig (also: smart, händig, fiffig)

Synonyms (Swedish) for "duktig":

duktig

Context sentences for "duktig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishElisabeth Jeggle är en känslig, duktig och utmärkt ledamot av Europaparlamentet.
Mrs Jeggle is a sensitive, capable and excellent Member of the European Parliament.
SwedishDärför är det en så duktig karl - bara så att det blir sagt här!
That is why he is such a capable man - let us say that quite plainly here!
SwedishHan är en duktig brandman och exakt den vi vill ha på vår sida.
He's a great firefighter and exactly who we want on our side.
SwedishMan behöver inte vara särskilt duktig för att förstå att detta budskap strider mot det som man i allmänhet avser.
And one does not need to be a genius to realise that this message runs counter to widely held views.
SwedishDet är därför du aldrig blir en duktig kriminalpolis.
That is why you will never be a great detective.
SwedishBrian Crowley är en duktig kollega, som ofta brukar komma med kloka förslag.
(SV) Mr President, Commissioner, Mr Crowley is a capable MEP, who often comes up with intelligent proposals.
SwedishFör jag slår vad om att du är en duktig dansare.
Because I'll bet that you are a great dancer.
SwedishHan var duktig på att bygga upp samförstånd.
He was successful in building up a consensus.
SwedishDen är ansvarskännande och mycket duktig på att förena politiska prioriteringar med önskvärda genomförandenivåer.
The wrong political signals were sent out, and no account taken of the European Parliament ’ s traditional priorities.
SwedishJag kan säga er, herr ordförande, att vi, ett antal parlamentsledamöter, under tiden har anlitat en duktig advokat.
I can tell you, Commissioner, that we, a number of Members of this Parliament, have already taken on a renowned lawyer.
SwedishHon är en otroligt duktig hacker, din syster.
She's an ingenious hacker, your sister.
SwedishPrinsen är också en duktig musiker.
The prince is also a talented musician.
SwedishDu börjar bli riktigt duktig.
SwedishRob säger att du är duktig.
SwedishDet var en duktig reporter.
SwedishDuktig Sméagol.
SwedishNi har varit ovanligt duktig på att organisera parlamentet så att vi röstar på lämpliga tider för att ta itu med dessa omfattande omröstningslistor.
You, Sir, have been doing remarkably well in organising Parliament so that we vote at proper times in order to deal with these large voting lists.
SwedishJag önskar Balkanländerna en duktig efterträdare och framför allt önskar jag att kommissionsledamoten får stor glädje av att leda Oxforduniversitetet och skriva fina böcker.
I wish the Balkans a sound successor and, above all, wish the Commissioner much enjoyment in governing Oxford University and in penning fine books.
SwedishHan är duktig på att påpeka allt som är fel, bristerna i systemet och allt som är fel med det som sker i EU och medlemsstaterna.
He knows precisely how to explain all the things that are wrong, what is not right in this system, and all the things that are utterly wrong in what is happening in Europe and the Member States.
SwedishKommissionen är vanligtvis duktig på att finna associationsrika patronymikon för sina program: Erasmus, Sokrates och så vidare.
   Mr President, Mr Barroso, Mr Winkler, the Commission generally has the knack of finding evocative patronymics for its programmes: Erasmus, Socrates and so on.