SV

dum {adjective}

volume_up
1. general
dum (also: fånig, idiotisk)
Om du inte är helt dum så är grabben inte ledig längre.
Because, unless you are a fool, that boy is off the market.
Här är det minsann ingen som är dum?, som en stor italiensk humorist sade en gång.
'You can't fool us!', as a great Italian comic used to say.
Jag tänker inte låta dig få mig att se dum ut.
I will not let you make me look like a fool.
Jag är övertygad om att ni inte är så dum att ni låter det ske.
I trust you will not be so foolish as to allow that to happen.
She also felt very foolish.
It was just a foolish hope.
Det är i grund och botten inte någon dum idé.
That is not such a silly idea in essence.
Men om EU var svaret, måste frågan ha varit väldigt dum.
I maintain if the EU was the answer, it must have been a very silly question.
Under dessa omständigheter skulle det vara dumt att inte utvidga dagordningen.
In those circumstances it would be silly not to widen the agenda.
Riskfri lagring under tusen år är en omöjlighet, och blotta tanken gör att man inser hur dumt argumentet om ren och billig el från kärnkraft är.
Risk-free storage over a period of millennia is an impossibility and the idea of it takes the argument about clean and cheap electricity from nuclear power to absurd lengths.
dum (also: korkad)
dum (also: fånig, löjlig)
dum (also: korkad, puckad)
volume_up
as daft as a brush {adj.} [Brit.] [idiom]
dum (also: puckad)
dum (also: långsam, puckad)
Marknadsföringen av detta fördrag var usel, amatörmässig och dum.
The way in which this Treaty was marketed was shoddy, amateurish and totally clueless.
dum (also: trög)
2. colloquial
För att jag är en dum säljledare i stället för en känslig konstnär som du?
' Cause I'm a dumb sales executive instead of a sensitive artist like you?
Men det här är en människas fälla och du är bara en liten dum björn.
But this is a human trap, and you're just a dumb little bear.
Detta strider inte mot subsidiaritetsprincipen och det är dumt att tro att det gör det.
This does not contradict the principle of subsidiarity and it is dumb to suppose it does.
3. "ointelligent"
Förhandlarna i Amsterdam var ju inte heller dumma, så varför antog de då en dum regel?
So why did the Amsterdam negotiators, who were not stupid either, adopt a stupid rule?
Det är precis lika dumt att försvara en regel som inte fungerar som att försvara en dum regel.
It is just as stupid to defend a rule that does not work as to defend a stupid rule.
Vi har följaktligen aldrig sagt att stabilitets- och tillväxtpakten är dum.
Consequently, we have never said that the Stability and Growth Pact is stupid.
EN

dumb {adjective}

volume_up
dumb
volume_up
dum {adj.} [coll.]
' Cause I'm a dumb sales executive instead of a sensitive artist like you?
För att jag är en dum säljledare i stället för en känslig konstnär som du?
But this is a human trap, and you're just a dumb little bear.
Men det här är en människas fälla och du är bara en liten dum björn.
This does not contradict the principle of subsidiarity and it is dumb to suppose it does.
Detta strider inte mot subsidiaritetsprincipen och det är dumt att tro att det gör det.
This is where Justice must be neither blind nor dumb.
I dessa fall får rättvisan varken vara blind eller stum.
dumb

Context sentences for "dum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är priset man får betala när man är dum nog att låta girigheten styra.
That is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
SwedishSom ni vet och kommer ihåg stödde vi energiskt er beskrivning av stabilitetspakten som dum.
This did not happen, but we hope to succeed in bringing this about in the future.
SwedishDen handling som ställde mitt privatliv i rampljuset var en extraordinärt dum handling.
The act which brought my private life to public attention was one of extraordinary foolishness.
SwedishDe vet alla att om EU och dess Scrooge-figurer är svaret, så måste det ha varit en dum fråga.
Our declarations of wanting to make poverty history have to be backed up with actions and with hard cash.
SwedishDet är väl inte en så dum idé, eller hur, mina damer och herrar?
It is not such a bad idea, is it, ladies and gentlemen?
SwedishOch det skulle kanske inte vara en dum idé om vi skyddade gränserna mer effektivt i Förenade kungariket.
And it might not be a bad idea if we were to secure the borders more effectively in the United Kingdom.
SwedishMen, så dum som han är, är han fortfarande för bra för dig.
But, as bad as he is, he is still too good for you.
SwedishJag vill inte att du ska vara dum mot mig, inte ignorera mig...... och jag vill att du ska behandla mig som din bror.
I want you not to be mean to me, not ignore me...... and I want you to treat me like your brother.
SwedishBush är inte bara dum, han är korkad också.
Bush is not only thick, he is as thick as two short planks.
SwedishVi klandrar den för att den är dum och illvillig.
What do we blame the Stability and Growth Pact for?
SwedishJag tror att vi lite grann har ägnat oss åt dum verksamhet, "bembölisk verksamhet", som man skulle säga i mitt hemland.
I think we may have behaved a little stupidly here.
SwedishDu är inte så dum... för att vara en biltjuv.
You make a lot of sense...... for a car thief.
SwedishDet är ingen dum utgångspunkt, tycker jag.
That's not a bad starting point, I think.
SwedishJag vet att det är ett helgerån att bjuda in generaldirektoraten III och XII till samma bord, men jag tror inte att det är en dum idé.
I know it is sacrilege to invite DG III and DG XII to the same table, but I do not think it is such a bad idea.
SwedishDet är enligt min mening ingen dum idé för oss européer att åka och se om kvalitetsstandarderna i USA följs.
It is, in my view, not a bad idea for us as Europeans to go and have a look over there whether the quality standards are being respected.
SwedishJag ser så dum ut på den bilden.
SwedishMen tro inte att jag är dum.
SwedishNågon är bra jävla dum.
SwedishJag har alltid varit lite dum.
SwedishTycker det här är en dum idé.