"e-postadress" English translation

SV

"e-postadress" in English

volume_up
e-postadress {comm. gen.}

SV e-postadress
volume_up
{common gender}

e-postadress (also: mejladress)
Med det här alternativet bestämmer du att hyperlänken hänvisar till en e-postadress.
With this option you are determining that the hyperlink refers to an e-mail address.
Man får ligga i ordentligt för att få sitt telefonnummer eller sin e-postadress struken!
We can ask for our phone number or e-mail address to be deleted but it is no use!
Ange din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till dig.
Please enter your e-mail address below and we will send a new password to you.
e-postadress
När du skapar en ny profil börjar du med att ange namn och e-postadress.
To begin creating a new profile, enter your name and email address.
Du kan ändra namnet som är kopplat till din e-postadress men inte själva adressen.
You can change the name that's linked to your email address, but not the address itself.
Du kan även återställa ditt lösenord.Ändra e-postadress för inloggning
You may also recover your password.Change Login Email Address

Similar translations for "e-postadress" in English

E noun
English
postadress noun

Context sentences for "e-postadress" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMed det här alternativet bestämmer du att hyperlänken hänvisar till en e-postadress.
With this option you are determining that the hyperlink refers to an e-mail address.
SwedishMan får ligga i ordentligt för att få sitt telefonnummer eller sin e-postadress struken!
We can ask for our phone number or e-mail address to be deleted but it is no use!
SwedishDu kan ändra namnet som är kopplat till din e-postadress men inte själva adressen.
You can change the name that's linked to your email address, but not the address itself.
SwedishAnge din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till dig.
Please enter your e-mail address below and we will send a new password to you.
SwedishNär du skapar ett konto i Google måste du bekräfta din e-postadress.
When you create a new Google Account, you need to verify your email address.
SwedishVi samlar in din e-postadress och vilken språkversion du använder vid ditt besök på webbplatsen.
Your e-mail address and the language version used to access the Your Europe website.
SwedishHär anger du den e-postadress till vilken publikationens läsare kan skicka kommentarer eller frågor.
Enter the e-mail address where the reader can send his comments or questions to.
SwedishNär du skapar en ny profil börjar du med att ange namn och e-postadress.
To begin creating a new profile, enter your name and email address.
SwedishGör följande om du vill bekräfta att du är författare till en sida med en e-postadress:
Don't have an email address on the same domain as your content?
SwedishBesöksadress Rymdcampus, E10 Postadress Box 812, 981 28 Kiruna  
Visiting address Rymdcampus, E10 Address PO Box 812, 981 28 Kiruna  
SwedishDu kan även återställa ditt lösenord.Ändra e-postadress för inloggning
You may also recover your password.Change Login Email Address
SwedishJag har dock nu hört Barnier säga att det ändå kommer en postlåda och en e-postadress.
However, I have now heard Mr Barnier say that there will be one PO box and one e-mail address after all.
SwedishDet kan finnas något slags boxnummer men sällan ett telefonnummer eller en riktig e-postadress.
There might be some sort of a box number, but rarely a telephone number or proper email address.
SwedishAnge en e-postadress för den här personen och försök igen.
Please enter an email address for this person and try to call again.
SwedishI äkta meddelanden från Google kan du bli ombedd att klicka på en länk för att bekräfta din e-postadress.
Legitimate messages sent by Google may ask you to click a link to verify your email address.
SwedishNär du skapar en profil börjar du med att ange namn på och e-postadress till den person som profilen är avsedd för.
Please enter the name and email address for the person whose profile is being created.
SwedishGenom att klicka på länken och bekräfta din e-postadress hjälper du oss att skydda din kontoinformation.
By clicking the link to verify your email address, you'll help us protect your account information.
SwedishOm du skapar en ny profil anger du namn och e-postadress.
To create a new profile, enter your name and email address.
SwedishSå här kan du korrigera en felaktig e-postadress som du angav när du registrerade dig för Google Wallet:
steps to change your login email address are given here.
SwedishNu för tiden är det bara de mycket rika som har råd att inte ha ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress.
These days only the very rich can afford not to have a mobile telephone number or an e-mail address.