"egennytta" English translation

SV

"egennytta" in English

volume_up
egennytta {comm. gen.}
SV

egennytta {common gender}

volume_up
egennytta (also: egoism, själviskhet)
Hänvisningen till kontroller vid våra inre gränser är mer ett uttryck för politisk egennytta än för ledarskap och insikt.
The reference to border checks on our internal borders is evidence more of political expediency than of leadership and insight.
Styrs parlamentet av nationella intressen eller partipolitik, dvs. egennytta, eller är ett av skälen helt enkelt rädsla?
Is it driven by national interest or party-political considerations – in other words, by self-interest – or is one of its motives quite simply fear?
En viss realism och upplyst egennytta på denna sida Atlanten kräver sannerligen stabila och vidsynta transatlantiska förbindelser.
Indeed, a sense of realism and enlightened self-interest on this side of the Atlantic Ocean require solid, open-handed, transatlantic relations.

Context sentences for "egennytta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishStyrs parlamentet av nationella intressen eller partipolitik, dvs. egennytta, eller är ett av skälen helt enkelt rädsla?
Turkey has an important value for all of us: its accession is of great interest and therefore I support opening the accession negotiations.