"egennyttig" English translation

SV

"egennyttig" in English

SV

egennyttig {adjective}

volume_up
egennyttig (also: sniken, vinningslysten)
Jag har dock retat mig på den höga förekomsten av egennyttig nationalism, som också tyvärr avspeglas i betänkandet.
However, I was annoyed about the many occurrences of self-interested nationalism which unfortunately are also reflected in this report.
Gemenskapen har en juridisk, moralisk och egennyttig plikt att ta på sig sitt ansvar och att samarbeta med tredje land i sina försök att bryta detta mönster.
The Community has a legal, moral and self-interested obligation to assume its responsibility and to cooperate with third countries in efforts to change that pattern.
egennyttig (also: egoistisk, självisk)
egennyttig
När den amerikanska modellen avser mänskliga rättigheter är den i grunden selektiv och fullständigt egennyttig, för den handlar om sanningen ska fram först och främst om bilateralism.
The US model, when it deals with human rights, is essentially selective and completely self-serving because, in truth, the US model is first and foremost about active bilateralism.

Context sentences for "egennyttig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInvändningar mot detta är egennyttig retorik avsedd att blockera framsteg för den inre marknaden och denna viktiga sektor.
Any objections are self-seeking rhetoric designed to stymie the progress of the internal market and this important sector.