"ehuru" English translation

SV

"ehuru" in English

EN
SV

ehuru {conjunction}

volume_up
1. formal
Att skriva av 97 miljoner i gamla åtagandebemyndiganden är ett steg, ehuru blygsamt, i rätt riktning.
Cancelling EUR 97 million of old appropriations would be an - albeit tentative - step in the right direction.
Rent praktiskt måste man erkänna att i Hongkongs övergripande situation har utvecklingen - ehuru något begränsad - av demokratin noga observerats.
In practical terms one must acknowledge that in the Hong Kong situation, overall, the development of - albeit a limited - democracy has been scrupulously observed.
Vi måste också tålmodigt förklara för Washington att om vi avstår, ehuru långsamt, från interventionism och protektionism inom handeln, bör Förenta staterna för jämviktens skull göra samma sak.
We must also patiently explain to Washington that if we are retreating, albeit slowly, from interventionism and protectionism in trade, America should do the same for the sake of balance.

Synonyms (Swedish) for "ehuru":

ehuru

Context sentences for "ehuru" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI många länder, ehuru inte i alla länder i Europeiska unionen, ger kränkningar av de allmänna principerna i livsmedelslagstiftningen mycket material för förstasidesstoff.
Madam President, infringements of the fundamental principles of food standards law provide a great deal of headline material in many, if not all, of the countries of the European Union.