SV

elak {adjective}

volume_up
1. general
elak (also: ond, arg, sur, ilsken)
Han kunde ta order från den talande valnöten så det inte är jag som är elak.
He could take his orders from the talking walnut, so it wouldn't be my bad thing.
Spencer says he's bad...
Spencer says he's bad...
elak (also: spydig)
De måste bli stoppade för detta är en elak fars.
They need to be stopped because this is a cruel farce.
It is a cruel farce.
Med hänsyn till att julen närmar sig är detta elaka och inhumana sätt att tillverka s.k. mat oacceptabelt.
Considering that we are coming up to Christmas, this cruel and inhumane way of producing so-called food is unacceptable.
De är så onda, de är så elaka - det är så här de är."
They're so evil, they're so mean -- this is what they're about."
När man ser på detta betänkande skulle vilken elak diktator från förra seklet som helst ha varit stolt över att ha Richard Corbett vid sin sida.
Looking at this report, any evil dictator from the last century would have been proud to have Mr Corbett by their side.
elak (also: sjuk, ondskefull)
Men det är elakt, ondskefullt, helt samvetslöst -- Jag mår bra, sitt kvar -- spelet dessa personer spelar.
But it is a cruel, vicious, absolutely conscienceless -- I'll be all right, keep your seats (Laughter) -- game that these people play.
Jag beundrar det mod - om jag skall vara elak, skulle jag säga arrogansen - hos dem som tror att det finns god och dålig choklad.
I admire the courage - if I were to be malicious I should call it arrogance - of those who believe that there is good and bad chocolate.
Jag har en litet elak tanke: vad kommer att hända med de små försök till nationell protektionism som vi har sett prov på under de senaste åren?
A malicious thought has come to me: what will become of the petty national protectionist behaviour which we have witnessed in recent years?
elak (also: dålig, simpel, enkel, ringa)
Som att Josh tyckte att jag var elak gjorde mig bekymrad.
Like Josh thinking I was mean was making me postal.
Jag är en ond, elak, blöjbytande maskin.
I'm a lean, mean diapering machine.
Nej, för att han var en elak, full jävel.
It's because he was a mean, drunk son of a bitch.
Om jag får vara en smula elak, undrar man hur mycket valuta för pengarna Telefónica kommer att få för Martin Bangemann.
If I can be slightly mischievous, one wonders just how much value for money Telefónica will get out of Martin Bangemann.
Vi är, på det hela taget, mycket mindre elaka än vad man i allmänhet beskriver oss som.
All in all, we are not nearly as nasty as people say we are.
Sméagol hates nasty Hobbitses.
You're a naughty Iittle ' bot!
elak (also: grym)
Jag är emellertid rädd för att under de inställsamma tekniska framstegen gömmer sig de elaka filosofiska undantagen.
However, I fear that other more sinister attitudes are lurking beneath these technical concessions.
Men det är elakt, ondskefullt, helt samvetslöst -- Jag mår bra, sitt kvar -- spelet dessa personer spelar.
But it is a cruel, vicious, absolutely conscienceless -- I'll be all right, keep your seats (Laughter) -- game that these people play.
elak (also: otrevlig)
elak (also: bitchig)
elak (also: grym, brysk, dyster, fast)
elak (also: ovänlig)
Jag är elak. Jag tror säkert att ledamöterna faktiskt förstår vad våra väljare vill och vad de tycker om EU.
I am being unkind; I guess Members in this place do understand what our electors want and how they feel about Europe.
elak (also: bitter, hätsk, giftig)
2. "som lätt blir arg"
3. "som vill andra människor illa"
Jag är inte positivt inställd till Slobodan Milošević: han var en ondskefull och elak kommunist.
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.

Context sentences for "elak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag har en litet elak tanke: vad kommer att hända med de små försök till nationell protektionism som vi har sett prov på under de senaste åren?
Now, at this time of revolution, a large number of issues dear to the European People's Party must be reassessed.
SwedishDå blir jag riktigt elak.
SwedishDu är så elak.