"eldorado" English translation

SV

"eldorado" in English

EN

"eldorado" in Swedish

SV eldorado
volume_up
{neuter}

1. "paradis"

eldorado
Låt oss inte fabricera omöjliga och farliga fantasier för de olyckligt lottade människor som söker ett illusoriskt eldorado.
Let us not offer impossible and dangerous dreams to all these unfortunate people who seek a hypothetical El Dorado.
När allt det ni har beskrivit för oss har genomförts kommer EU verkligen att vara ett eldorado för teknik, ett eldorado för utbildning och kompetens.
Once everything that you have described to us is implemented Europe really will be an El Dorado for technology, an El Dorado for training and qualification.
Låt oss klargöra en sak: en överväldigande majoritet av regeringarna i rådet är center-högerregeringar, och kommissionen är ju inte heller något socialismens eldorado.
Let us get one thing clear: the overwhelming majority of the governments in the Council are centre-right governments, and the Commission, of course, is no El Dorado of Socialism.
eldorado
Skall vi låta forskningen bli en hägring för ett nytt finansiellt eldorado?
Are we going to allow research to become the mirage of a new financial Eldorado?
EU:s ekonomi fortsätter att vara den starkaste, men detta eldorado kommer inte nödvändigtvis att vara för evigt.
(PL) Mr President, the EU economy continues to be the strongest, but this eldorado will not necessarily last forever.
EU ses fortfarande som ett eldorado av många olagliga invandrare - de hittar ofta arbete och en livskvalitet här som de inte kan finna i sitt eget land.
The EU still seems to be an eldorado in the eyes of many illegal immigrants; they often find work and a quality of life here which they cannot find in their own country.

Synonyms (English) for "eldorado":

eldorado
English

Context sentences for "eldorado" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag är verkligen inte emot forskning, utan emot oförsiktiga vetenskapsmän som ofta tänker, inte så mycket på framsteg, som på patentens Eldorado!
I am in no way opposed to science, but I am against reckless scientists whose thoughts are often of the gold mine of patents rather than the advance of knowledge.