"emellan" English translation

SV

"emellan" in English

SV emellan
volume_up
{adverb}

emellan
volume_up
between {adv.} (in the interval)
Det är en energikälla som ligger mitt emellan förnybar och icke-förnybar energi.
It is an energy resource which is halfway between being renewable and non-renewable.
Förbindelser stater emellan förhandlas naturligtvis mellan regeringar.
Relations between states are of course negotiated formally by their governments.
Systemet innebär dessutom ett solidaritetsproblem medlemsstaterna emellan.
In addition, this system poses a problem of solidarity between Member States.
emellan (also: däremellan, mittemellan)
Förbindelser stater emellan förhandlas naturligtvis mellan regeringar.
Relations between states are of course negotiated formally by their governments.
Systemet innebär dessutom ett solidaritetsproblem medlemsstaterna emellan.
In addition, this system poses a problem of solidarity between Member States.
Oss emellan, fru ordförande, så är detta knappast världsomskakande nyheter.
Between you and me, Madam President, this is hardly earth-shattering news.

Synonyms (Swedish) for "emellan":

emellan
Swedish

Context sentences for "emellan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi får inte låta AVS-länderna sitta emellan bara för att rädda EU-företag.
We must not let ACP countries go to the wall just to save companies in the EU.
SwedishDialogen stöder den ömsesidiga förståelsen för fred olika folkslag emellan.
Dialogue promotes mutual understanding among peoples in the cause of peace.
SwedishVi kan avvisa avtalet Vi kan acceptera det, men vi får inte göra något mitt emellan.
We can reject the agreement. We can accept it, but we should not take halfway measures.
SwedishJag vill som sagt be er om en sak, herr Vanhanen, oss liberaler emellan, så att säga.
As I say, I have a request for you, Mr Vanhanen, from one Liberal to another, so to speak.
SwedishAlltför ofta försummar vi tillfället att gå emellan och förebygga konflikter.
Too often we miss the opportunity to intervene and prevent conflict.
SwedishJag vill som sagt be er om en sak, herr Vanhanen, oss liberaler emellan, så att säga.
As I say, I have a request for you, Mr Vanhanen, from one Liberal to another, so to speak.
SwedishJag tror att man har mycket olika åsikter om det medlemsstaterna emellan.
I think that the views on this are very different in each Member State.
SwedishNi talade i ert anförande - och jag var här då - om kontakter människor emellan.
Commissioner, in your speech - which I was present for - you talked about people-to-people contact.
SwedishHan hade rätt att gå emellan, och jag beklagar att han inte fick hjälp med det som andra fick.
He had the right to intervene and I regret that he was not facilitated as others were.
SwedishUniversiteten själva kan också bara ha nytta av att samarbetet dem emellan främjas.
Promoting mutual cooperation can only benefit the universities.
SwedishKonkret hjälp grannländer emellan är det naturligaste sättet att göra det.
Practical neighbourly help is the most obvious way of doing this.
SwedishDet får inte finnas något ömsesidigt förhållande dem emellan: Nice måste godkännas, Nice måste ratificeras.
There should not be a common link. Nice is to be adopted; Nice is to be ratified.
SwedishUtsikten att få asyl varierar för närvarande väsentligt medlemsstaterna emellan.
At the present time, the chances of being granted asylum vary considerably from one EU Member State to another.
SwedishJag skulle enligt artikel 144 i arbetsordningen kort vilja gå emellan.
   Mr President, I would like to intervene briefly in accordance with Rule 144 of the Rules of Procedure.
SwedishVissa medlemsstater har bara hälften så mycket som andra - och här jämför jag liknande länder emellan.
Some Member States have only half as much as others - here I am comparing like with like.
SwedishKommer handeln endast att ske stater emellan eller också mellan företag?
Will this be done among States, or also among businesses?
SwedishDet har lett till att tilltron till institutioner och ledare och förtroendet grannar emellan har urholkats.
That has led to an erosion of trust in institutions, in leaders, and among neighbours.
SwedishVid bara misstanken så skapar jag en delad hemlighet oss emellan.
If there's anyone who I find suspicious then I'll create a secret that person and I will only know
SwedishDet verkar inte föreligga någon större oenighet oss emellan i den frågan.
Since he is not a member of the UK Labour Party, Mr Stevenson distanced himself from UK Government policy.
SwedishMånga har trott att denna typ av framsteg ska överbrygga splittringen människor emellan.
Many have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.