"er" English translation

SV

"er" in English

volume_up
er {pron.}
EN

"ER" in Swedish

volume_up
ER {noun}

SV er
volume_up
{pronoun}

er (also: dig, du, ni, man)
volume_up
you {pron.}
Jag vill be er visa respekt för dem som visar er respekten att lyssna till er.
Please have respect for those who are showing you the respect of listening to you.
Innan ni ansluter er till Europeiska unionen säger vi er: Lämna nationalismen bakom er,
Before you join the European Union, we say to you: Leave nationalism behind you,
Ni måste allihopa se er från insidan... och det ni hittar där kommer att rädda er!
You must all look inside yourselves... and that which you find there will save you!
er (also: eder, sin, ens, ert)
volume_up
your {pron.}
Jag tackar er så mycket, herr talman, och jag tackar er alla för er uppmärksamhet.
I thank you very much, Mr President, and thank you all for your attention.
Även jag vill lyckönska er till er nominering.
(SK) Commissioner, I, too, would like to congratulate you on your nomination.
Tack för er insats, ert engagemang och er förhandlingstalang.
(FR) Mr President, Mr Klinz, thank you for your work, your commitment and your negotiating skills.
er (also: din, dina, era)
volume_up
yours {pron.}
Vår omröstningslista tycks inte följa samma ordning som er.
Mr President, our voting list does not seem to be following the same order as yours.
Därför har vi stött några ändringsförslag från er.
That is why we have supported some amendments of yours.
Ni vet mycket väl att detta är ert och ingen annans ansvar, och jag skulle vilja be er att axla det.
As you well know, responsibility for this is yours and yours alone, and I would ask you to shoulder it.

Synonyms (Swedish) for "er":

er
Swedish

Synonyms (English) for "ER":

ER

Context sentences for "er" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag skulle vilja uppmärksamma er på tre frågor i denna debatt.
(PL) Mr President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
SwedishJag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
Ladies and gentlemen, let us now observe a minute's silence for all the victims.
SwedishVar så vänliga och diskutera er emellan utanför kammaren när sammanträdet är över.
Please argue amongst yourselves outside of the Chamber when the sitting is over.
SwedishJag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
SwedishJag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
Ladies and gentlemen, let us now observe a minute' s silence for all the victims.
Swedish(CS) Ta er samman, mina damer och herrar, och försök att tänka för en gångs skull!
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
SwedishInbilla er inte att en svag samordning av nationalekonomiska strategier räcker.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
SwedishLåt mig med anledning av förslaget till direktiv ge er litet bakgrundsinformation.
Allow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
SwedishJag griper detta tillfälle att hälsa er alla välkomna till Cork, nu och år 2005.
I take this opportunity to extend to all a welcome to Cork, now and for 2005.
SwedishParlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
Our Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.
SwedishOm ledamoten anser att detta är läget i Serbien, så är vi klara över er inställning.
If that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
SwedishJag hälsar kommissionär Monti välkommen och ber er att besvara Watsons fråga.
I should like to welcome Mr Monti and ask him to reply to Mr Watson's question.
SwedishJag tackar för er närvaro och jag önskar er en god fortsättning på det nya året.
I should like to thank him for coming and wish him all the best for the coming year.
SwedishOch min fråga som jag ber er att svara är: Existerar det någon drivande kraft?
My question, to which I would appreciate an answer, is this: is there a mechanism?
SwedishJag vill också gratulera er till vad man kan kalla att jämka ihop de tre önskemålen!
I also congratulate him on his ability, so to speak, to wear three hats at once!
SwedishJag vill inte ta upp mer av er tid, eftersom jag redan har talat för mycket.
I do not want to take up any more time, because I have already spoken too much.
SwedishMin andra fråga gäller er hänvisning till återuppbyggnaden av sjukhuset i Mitrovica.
My second question pertains to the reconstruction of the hospital in Mitrovica.
SwedishTänk t.ex. bara på Coca-Cola: Var ni än befinner er, så känner alla barn till det.
Just think of Coca-Cola, for example. Every child, no matter where, knows the name.
SwedishJag ber alltså om er tillåtelse.
I have discussed this with the PPE Group, and therefore ask for it to be approved.
SwedishPå en punkt ger jag er rätt och kommer därmed tillbaka till frågan från Mulder.
I agree with him on one point, which brings me back to Mr Mulder's question.