"essentiell" English translation

SV

"essentiell" in English

SV essentiell
volume_up
{adjective}

Olika ansträngningars kompletterande funktion är essentiell här.
It is essential that these efforts should complement each other.
Vi gratulerar dock till att arbetslöshetsaspekten är essentiell.
However, we welcome the fact that the criterion of unemployment will play an essential part.
Tydlighet och transparens är essentiellt i en bra människorätts- och utrikespolitik.
Clarity and transparency are essential elements in any successful human rights and external policy.

Synonyms (Swedish) for "essentiell":

essentiell

Context sentences for "essentiell" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHongkong är av essentiell vikt som inkörsport till Kina och ett finansiellt och kommersiellt centrum för hela den asiatiska regionen.
Hong Kong is of vital importance as a gateway to China and a financial and commercial centre for the whole of the Asian region.
Swedish. - Ett förbättrat tillträde för kvinnor på vetenskapens område är, som föredraganden framhåller, av essentiell betydelse.
in writing. - (SV) Improved access for women to activities in the scientific field, as the rapporteur states, is of crucial significance.