"exempel" English translation

SV

"exempel" in English

SV exempel
volume_up
{neuter}

exempel (also: belägg, fall, mönster, föredöme)
Kommissionsledamoten nämnde till exempel trafikprotokollet till Alpkonventionen.
The Commissioner mentioned, for example, the transport protocol to the Alpine Convention.
Bara för att ge er ett exempel på hur det fungerar i Kina, till exempel.
Just to give you an example of how it works in China, for example.
Ett exempel på beskrivningsadressen finns i filen preloader_example.html.
See the example of description URL in the preloader_example.html file.
exempel (also: belysning, illustration)
Avtalet ger ett nytt belysande exempel på detta på telekommunikationsområdet.
This agreement is a new illustration of this in the field of telecommunications.
Är det ett belysande exempel på en påtaglig politisk funktionsrubbning i rådet?
Is this an illustration of the obvious political malfunctioning of the Council?
Ett exempel på att ett vackert löfte inte automatiskt kommer att leda till ett gott resultat.
This is an illustration of empty pledges not necessarily leading to good results.
exempel (also: belägg, begäran, anmodan)
Det är, till exempel, förnedrande att anhörigvårdarnas ersättning behovsprövas.
It is disgraceful for instance that they are meanstested for the carers allowance.
Till exempel för hundratals tryckare i Portsmouth som framställer cigarettpaket.
For instance, hundreds of printers in Portsmouth who produce cigarette packaging.
För att ta narkotika som exempel finns det goda grunder att inte legalisera den.
With regard to drugs, for instance, there are good reasons for not legalising them.

Synonyms (Swedish) for "exempel":

exempel

Context sentences for "exempel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLåt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishDet kan dock även finnas andra exempel där en nordisk samstämmighet är nödvändig.
Other examples can also be found where coordination in Scandinavia is necessary.
SwedishVi har haft olyckliga exempel tidigare som har lett till tragiska situationer.
We have had unfortunate examples in the past that have led to tragic situations.
SwedishVi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
We certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
SwedishMånga myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
There is therefore no need for them to be granted additional legal protection.
SwedishSammanfattningsvis finns det på Irland många exempel på kvinnor i ledande roller.
In conclusion, in Ireland there are many examples of women in leadership roles.
SwedishMånga myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
Many myths and half-truths are told about patents, and I shall cite a few examples.
SwedishDet råder ingen brist på exempel, och Irakkriget är ett av de mest påtagliga.
There is no shortage of examples and the war in Iraq is one of the most visible.
SwedishDet finns andra exempel på föreningar som helt enkelt inte existerar lagligen.
We have other examples of associations which quite simply do not legally exist.
SwedishAfrika är ett bra exempel, för där verkar det till och med som om fattigdomen ökar.
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
SwedishDessa exempel illustrerar tydligt den målinriktade strategi som rådet har antagit.
These examples clearly illustrate the targeted strategy adopted by the Council.
SwedishMan skulle till exempel kunna överväga att rikta in sig på respektive produktslag.
We could perhaps consider gearing the limitation period to the type of product.
SwedishLåt mig nämna Medelhavet som exempel, och då framför allt fisket i mitt eget land.
A case in point is the Mediterranean, including my country' s fishing industry.
SwedishDet finns många exempel på detta och det viktigaste är fallet med Carmelo Soria.
There are many examples of this, most important of which is the Carmelo Soria case.
SwedishLåt mig därför ge några exempel på ett system som jag tror skulle kunna fungera.
Let me therefore give a few examples of a system which, in my view, could function.
SwedishTill exempel:
In the meantime, we need to know more about certain fundamental issues, such as:
SwedishÄr detta ett exempel på hyckleri, att säga en sak här och något annat på hemmaplan?
Is this a case of being two-faced, saying one thing here and nothing back home?
SwedishEtt exempel på detta är Portugal, där antalet fartyg har minskat från år till år.
A case in point is Portugal, where the number of vessels has dwindled year on year.
SwedishDet finns ju helt konkreta exempel på det, exempelvis produktansvarsdirektivet.
There are quite specific examples of this, such as the product liability directive.
SwedishDröj inte, utan följ deras exempel, nu när de för en gångs skull gör någonting bra.
Do not be slow to imitate them when for once they are doing something positive.