"exemplarisk" English translation

SV

"exemplarisk" in English

SV exemplarisk
volume_up
{adjective}

1. "som utgör ett mönster"

exemplarisk (also: avskräckande, föredömlig)
De nya medlemsstaterna visar energi och en exemplarisk europeisk slagkraft.
The new Member States are showing dynamism and an exemplary European momentum.
Mitt lands politik när det gäller förbränningsugnar är allt annat än exemplarisk.
My country's policy on incineration plants is anything but exemplary.
Hittills har samordningen i FN:s generalförsamling inte varit exemplarisk.
So far, cooperation was not exemplary in the UN General Assembly.

Synonyms (Swedish) for "exemplarisk":

exemplarisk

Context sentences for "exemplarisk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom ett resultat av detta kommer vi att skapa en exemplarisk investeringscykel.
As a result of that we will be creating a virtuous circle of investment.
SwedishMen USA borde föregå med en exemplarisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna, och det sorgliga är att EU inte sänder budskap i den riktningen.
But it could be the model for human rights excellence and the tragedy is that the EU is not urging it in that direction.
SwedishJag anser alltså att tillnärmandet av de europeiska institutionerna till medborgarnas angelägenheter är en exemplarisk metod.
I am therefore of the opinion that bringing the European institutions closer to the citizens' concerns sets an excellent example and it should continue indefinitely.
SwedishDet visar att vi är noggranna i vår hantering av medlen och min vän och föredragande Jean-Louis Bourlanges har ju hållit en exemplarisk redogörelse för innehållet.
This shows that we are handling funds properly and the rapporteur, my friend Jean-Louis Bourlanges, has just set the facts of the matter out clearly for us.
SwedishDärför tycker jag att det är nödvändigt att lägga denna uppgift på den offentliga och privata sektorn och då anser jag att den offentliga sektorn måste vara exemplarisk.
I therefore consider that it is necessary to commit the public and private sectors to this task and, to this end, I believe that the public sector must provide an example.