"exemplifierar" English translation

SV

"exemplifierar" in English

SV exemplifierar
volume_up
{verb}

Det europeiska skolfruktsprogrammet exemplifierar ett Europa som är nära sina medborgare och bemöter deras dagliga utmaningar, och jag önskar att det får ett långt liv.
The EU school fruit scheme exemplifies a Europe which is close to its citizens and takes up the daily challenges of its citizens and I wish it a long life.
I synnerhet är behovet av att förstärka EHLASS-systemet för forskning och informationsutbyte väsentligt och exemplifierar behovet av samverkan inom kommissionen vilket jag tidigare nämnde.
In particular the need to strengthen the EHLASS system of research and information sharing is fundamental and exemplifies the need for the internal Commission coherence to which I alluded earlier.

Synonyms (Swedish) for "exemplifiera":

exemplifiera

Context sentences for "exemplifierar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDagens debatt exemplifierar åter behovet av att diskutera det förda krigets natur.
Today’s debate is yet again an example of the need for discussing the nature of the war we are waging.
SwedishDetta möte i Europeiska rådet exemplifierar ledarnas rädsla inför medborgarnas rädsla.
It is a European Council of political confusion and political cowardice, as the conclusions record.
SwedishDagens debatt exemplifierar åter behovet av att diskutera det förda krigets natur.
Today ’ s debate is yet again an example of the need for discussing the nature of the war we are waging.
SwedishDetta möte i Europeiska rådet exemplifierar ledarnas rädsla inför medborgarnas rädsla.
It is a European Council typified by the fear of the leaders in the face of the fear of the citizens.
SwedishUtifrån det antagandet exemplifierar föredraganden vad som bör göras på följande vis:
Based on this premise, the rapporteur gives some examples:
SwedishDet europeiska skolfruktsprogrammet exemplifierar ett Europa som är nära sina medborgare och bemöter deras dagliga utmaningar, och jag önskar att det får ett långt liv.
The EU school fruit scheme exemplifies a Europe which is close to its citizens and takes up the daily challenges of its citizens and I wish it a long life.
SwedishI synnerhet är behovet av att förstärka EHLASS-systemet för forskning och informationsutbyte väsentligt och exemplifierar behovet av samverkan inom kommissionen vilket jag tidigare nämnde.
In particular the need to strengthen the EHLASS system of research and information sharing is fundamental and exemplifies the need for the internal Commission coherence to which I alluded earlier.