"exil" English translation

SV

"exil" in English

volume_up
exil {comm. gen.}
EN

SV exil
volume_up
{common gender}

Vi uppmanar ordförandeskapet att inte bara förklara hans exil oacceptabel.
We call on the Presidency not just to denounce his exile as unacceptable.
De har tvingats bort från sina öar för att leva i exil på andra platser.
They have been forced off their islands to live in exile in other places.
De har sina skäl, men oftast väljer ett program exil när radering hotar.
They have their reasons...... but usually a program chooses exile when it faces deletion.

Synonyms (Swedish) for "exil":

exil

Context sentences for "exil" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har ingenting alls otalt med dessa personer i exil, men det har den iranska regimen.
In no way do we have a problem with these exiles, but the Iranian regime does.
SwedishDe har antingen skickats i exil i England eller, i vissa fall, blivit av med sina jobb helt och hållet.
They have either been exiled to England or, in some cases, lost their jobs completely.
SwedishVi har ingenting alls otalt med dessa personer i exil, men det har den iranska regimen.
It is therefore right and proper that there should be at present no plans for a Partnership and Cooperation Agreement.
SwedishHundratusentals människor förlorade livet eller tvingades i exil, och den delen av Rumänien undertrycktes.
Hundreds of thousands of people lost their lives or were exiled, and that part of Romania was subjected.
SwedishSam Rainsy, oppositionsledare för närvarande i exil i Frankrike, dömdes i sin frånvaro till ett tioårigt fängelsestraff.
Sam Rainsy, the Opposition leader currently exiled to France, has been jailed in absentia for ten years.
SwedishOppositionen utsätts för repression, och journalister får sin egendom beslagtagen, de misshandlas och skickas i exil.
Repression is used against the opposition, and journalists have their property confiscated, they get beaten and exiled.
SwedishDe kommer endast genom att stödja den kamp som förs av oppositionen i det landet och i exil i medlemsstaterna i Europeiska unionen.
It will only come through supporting the struggle of the internal opposition there and that of the exiles living in the EU Member States.
SwedishDet står fortfarande inte klart om Abdel el-Nur - grundaren av Sudanesiska folkets befrielsearmé, nu i exil i Frankrike - kommer att delta i förhandlingarna.
It is still unclear whether Abdel el-Nur - the founder of the Sudan Liberation Army, now exiled in France - will take part in these talks.
SwedishDå avsattes talibanregimen men det medförde i sin tur ett riktigt inbördeskrig och följaktligen personer i exil, flyktingar och förstörelse av landets strukturer.
The Taliban regime was destroyed at that time, but that involved a genuine civil war and consequently exiles, displaced persons and a series of destructions of the country’ s structures.
SwedishFör ett par dagar sedan fick utskottet för mänskliga rättigheter höra en advokat från Tchad betona detta när det gäller diktatorn Hissène Habré som har levt i exil i Senegal under ett antal år.
Situations of this kind can be found in all parts of Africa, but particularly where Arabic-Islamic and non-Islamic population groups have been combined in one country.
SwedishNär jag talar om Chile kan jag avslutningsvis som katalansk medborgare inte undgå att nämna hur väl Chile under gångna tider tog emot de katalaner som gått i exil i flykt från Francos diktatur.
Finally, while on the subject of Chile, as a citizen of Catalonia, I must acknowledge Chile's reception in former times of Catalan exiles fleeing the Franco dictatorship.
SwedishMin grupp anser också att betänkandets betoning på irakierna i exil inte får leda till att vi glömmer att det finns ett inhemskt civilt samhälle som lever kvar, med värdighet.
My group also believes that the report's insistence on the Iraqi exiles should not make us forget the existence of a civil society within the country, which is still surviving, and with dignity.
SwedishVi mötte den afghanska kungen i exil, Mohammed Zahir Shah, som härskade under fyrtio år fram till 1973 och som 1964 införde fria val och fria medier och tillät kvinnorna att delta i politiken.
We met the exiled Afghan King, Mohammed Zahir Shah, who ruled for 40 years until 1973 and who in 1964 introduced free elections and a free media and brought women into politics.
SwedishEn stor sammankomst för Europas iranska grupper ägde rum i Bryssel den 21 mars, och iranier i exil gav där starkt uttryck för sina krav på en förändring av den iranska regimens inställning.
There was a major gathering of Europe's Iranian community in Brussels on 21 March, and there were heartfelt calls from Iranian exiles for a change to the approach of the regime in Iran.