"explodera" English translation

SV

"explodera" in English

SV explodera
volume_up
[exploderade|har exploderat] {verb}

Gör man inte det är det säkert att problemen kommer att explodera i händerna.
If that does not happen, the problems are certain to blow up in our hands.
I'm saying, "Please blow up."
Mobiltelefoner kunde överhettas och till och med explodera under laddningen.
Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.
Hela denna plats är en oerhört instabil smältdegel som lätt kan explodera.
The whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Det har till exempel visat sig att olämpligt lagrad gas kan explodera.
For instance, it has been shown that incorrectly stored gas can explode.
I mean, you look like you're ready to burst.
Bosnien och Hercegovina är en tidsinställd bomb som bara väntar på att explodera!
Mr President, Bosnia-Herzegovina is a time bomb waiting to go off!
Jag uppmanar kommissionären att ta upp detta i sitt svar i morgon, därför att det är en tidsinställd bomb som är på väg att explodera.
I would ask the Commissioner to address that in his response tomorrow, because it is a time bomb waiting to go off.
explodera (also: leda, åka upp, gå upp, öka)
explodera (also: skrika ut)

Synonyms (Swedish) for "explodera":

explodera

Context sentences for "explodera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag är rädd att dörrhandtagen ska explodera i tusen små bitar och en av dem ska träffa mig i ögat.
Well, I'm always afraid that the doorknobs will shatter into a million tiny pieces, and one of them will hit my eye.
SwedishDessa siffror är utan tvivel i hög grad underskattade, och nätets imperialism kommer att få dem att explodera ytterligare.
These figures are probably still greatly underestimated, and Internet imperialism will make them higher still.
SwedishVi låtsas tro att vi bekämpar terrorismen, när allt tyder på att vi kommer att få den att explodera.
We are pretending to believe that we are fighting terrorism, when there is every indication that we are going to make it infinitely worse.
SwedishI dag kan det bara vara den krutdurk som Per Gahrton talade om och som sannolikt kommer att explodera vid flera tillfällen.
As things stand, the only prospect is that the powder keg of which Per Gahrton spoke is likely to set off a few more explosions.
SwedishTvå dagar tidigare i Bilbao hade terroristerna låtit en bomb explodera som var avsedd för två andra poliser vid samma poliskår, och de sårades.
Two days prior to that incident, terrorists set off a bomb in Bilbao, injuring two other officers of the same police force.
SwedishDen kommer att explodera.
SwedishEn del av oss visste intuitivt att det var en ökande obalans i kommunistländerna, men ingen kunde ha vetat att det skulle explodera så snabbt.
Some of us knew intuitively that there were growing imbalances in the communist countries, but no one could have known that the lid would blow off so fast.
SwedishOch det krävdes att amerikanska och sedan franska soldater samlade sig för att skandalen äntligen skulle explodera, efter att en italienare dött på ett misstänkt sätt.
American and then French soldiers had to get organised before the scandal was eventually unearthed, following the suspicious death of an Italian.
SwedishDet skulle vara oansvarigt att än en gång låta kostsamma lager torna upp sig, som förr eller senare kommer att få utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken att explodera.
It would be irresponsible to allow expensive intervention stocks to build up again which would eventually send CAP expenditure through the roof.
SwedishMen man får därvid inte heller bortse från att kostnaderna inte bör explodera, eftersom en kostnadsexplosion skulle äventyra Europas respektive eurons stabilitet.
We must not, though, overlook the fact that the costs of this should not mushroom, as explosive growth in cost would jeopardise Europe's stability and that of the euro.
SwedishDet är uppenbart att Afrika är på väg att explodera, eftersom den gamla uppdelningarna i stater och ministater, ett arv från kolonialismen och postkolonialismen, inte längre håller.
Clearly, Africa is falling apart, because its artificial division into states and statelets, the legacy of the colonial and post-colonial period, has become untenable.
SwedishSnart riskerar de att explodera, och vi kan alla föreställa oss vilka katastrofer en sådan explosion skulle orsaka i ett land av Kinas storlek, inte bara regionalt utan även internationellt.
The risk of explosion is imminent and we can all imagine the disaster that will represent in a country the size of China, not only in regional terms, but also in world terms.