"fält" English translation

SV

"fält" in English

SV fält
volume_up
{neuter}

fält (also: åker, område, gren, ämnesområde)
volume_up
field {noun}
Projektet har innefattat provtagning i fält samt fält- och laborationsförsök.
The project has included sampling in the field, and field and laboratory tests.
Åtminstone ett fält måste kopplas till ett giltigt fält i Communicator.
At least one field must be mapped to a valid communicator field.
Om du klickar i ett fält, så kan du med hjälp av pilknappen välja ett fält i tabellen.
If you click a field, then you can use the arrow buttons to select a field of the table.
fält (also: förlopp, sätt, följd, bana)
volume_up
course {noun}
Det är självfallet klart att det måste hända en hel del ut på fältet.
But it is of course clear that a great deal must be done in this field.
Unicef är förstås bara en av organisationerna på fältet.
It is, of course, only one of the organisations in the field.
Vi är självklart för direkta stöd till projekt ute på fältet.
We are, of course, in favour of direct aid to projects on the ground.

Synonyms (Swedish) for "fält":

fält
Swedish

Context sentences for "fält" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm den typen av kalkyler skall göras, måste vi göra det över ett bredare fält.
If this sort of calculation is going to be made, we must do it over a wider front.
SwedishOm du väljer det här alternativet används binära fält som grafik i formuläret.
If you select this option, binary fields will be included in the form as graphics.
SwedishDet märker vi även nu när det gäller nanomaterial och elektromagnetiska fält.
This is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
SwedishKryssrutorna under den här fliken är tristate-fält, som kan anta tre lägen.
The check boxes in this tab are tristate fields, capable of assuming three states.
SwedishTill exempel kännetecknas pedofili och pornografi av stora hudfärgade fält.
For example a feature of paedophilia and pornography is large areas of flesh tone.
SwedishKommersiella överväganden får inte tillåtas att dominera detta fält totalt.
Commercial concerns should not be allowed to dominate this vital area totally.
SwedishDet finns allt fler elektromagnetiska fält i vår miljö.
Mr President, electromagnetic fields are increasingly present in our environment.
SwedishHon måste nu skicka ut sin dotter på samma farliga fält för att plocka ris.
She now has to send her daughter out to the same dangerous fields to collect the rice.
SwedishHälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (kortfattad redogörelse)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
SwedishDe banar vägen för träd, de skapar de fält av material som göder mycel.
They give rise to the trees, they create the debris fields that feed the mycelium.
SwedishNu har vi kommit till andra behandlingen av den tredje delen om elektromagnetiska fält.
Now we have the third part on electromagnetic fields at the level of second reading.
Swedish. ~~~ Ni ser ljusa och mörka fält, närmare kom vi inte.
And what you see is bright and dark regions, and that's about as far as it got for us.
SwedishFält av typen " Slumpvis datapost " och "Nästa datapost " kan kopplas till ett villkor.
Fields of the type Any Record and Next Record can be linked to a condition.
SwedishDetta gäller särskilt fält av typen datum, klockslag, datum / klockslag eller tal / dubbel.
This specifically includes fields of type Date, Time, Date/Time and Number/Double.
SwedishI listrutan finns alla fält i databasen som formuläret är kopplat till.
The list box displays all the database fields which are linked to the form.
SwedishDet är ett strategiskt fel, när man inte drar ut i fält med klingande spel och vajande fanor.
It is a strategic error not to enter the fray with drums beating and flags flying.
SwedishOm du väljer det här alternativet används inte binära fält i fomuläret.
If you select this option, binary fields will not be included in the form.
SwedishDet har också skadat sysselsättningen på detta kunskapsintensiva fält.
It has also damaged employment in Europe in this knowledge-intensive area.
SwedishHär anger du via vilka fält värde - och listtabellen är länkade.
Here you indicate via which fields, tables of values and list tables are linked.
SwedishOm du anger filtervillkor i flera fält, kopplas de ihop med den logiska operatorn OCH.
If you enter filter conditions into several fields they will be joined by the Boolean AND.