"födelsedag" English translation

SV

"födelsedag" in English

volume_up
födelsedag {comm. gen.}

SV födelsedag
volume_up
{common gender}

födelsedag
De tog med honom -- jag tror det var hans födelsedag -- de tog med honom på lunch.
They took him -- I think it was for his birthday -- they took him for lunch.
Som, när jag hade sån trädgårdsfest på min fars födelsedag, liksom.
Like, when I had this garden party for my father's birthday, right?
Ordförandeskapet har fått kännedom om att det är Jo Leinens födelsedag i dag.
The Presidency has been informed that today is Mr Leinen's birthday, so happy birthday, Mr Leinen.

Synonyms (Swedish) for "födelsedag":

födelsedag

Context sentences for "födelsedag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDu ser nu att tiden sedan din födelsedag har beräknats och förts in i de olika enheterna.
The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units.
SwedishJag kan tala om för er att människorna i Cannes under denna femtionde födelsedag var övertygade och talade mycket om kvotering.
I can tell you that at Cannes, during the fiftieth anniversary, people were convinced by and spoke a lot about quotas.
SwedishKonferensen råkade mer eller mindre sammanfalla med 250-årsjubileet av den odödlige och storartade Wolfgang Amadeus Mozarts födelsedag.
This event happened to coincide more or less with the 250th anniversary of the birth of the immortal and glorious Wolfgang Amadeus Mozart.
SwedishDen inre marknaden har firat sin femte födelsedag och som föredraganden har sagt kommer euron att göra den öppnare och mer effektiv.
Mr President, the internal market is now five years old, and, as the rapporteur stated, the arrival of the euro will render it more transparent and efficient.
SwedishJag skulle vilja påminna om att den 5 december var årsdagen för en stor polsk och europeisk mans födelsedag, nämligen den polske statschefen marskalk Józef Piłsudski.
(PL) Mr President, I would like to remind you that 5 December was the anniversary of the birth of a great Pole and European - Polish Head of State Marshal Józef Piłsudski.
SwedishGodkännandet av det nya direktivet och dess faktiska tillämpning, för vilken jag riktar en enträgen uppmaning till kommissionär Monti, utgör det mest konstruktiva sättet att fira denna födelsedag.
The approval and actual implementation of the new directive, for which I too call warmly upon Mr Monti, will be the most useful way of celebrating this anniversary.