"följa upp" English translation

SV

"följa upp" in English

SV följa upp
volume_up
{verb}

följa upp (also: slutföra)
Tyvärr lyckades den amerikanska regeringen inte följa upp sitt uttalande.
Unfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
Det ankommer på rådet, industrin och parlamentet att följa upp denna fråga.
It is up to the Council, industry and Parliament to follow up this matter.
Det är dags att följa upp grönboken om kollektiva prövningsmöjligheter.
It is time to follow up the Green Paper on collective redress.

Similar translations for "följa upp" in English

följa verb
upp adverb
English
upp verb
English
upp preposition
English

Context sentences for "följa upp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI det avseendet är kodifieringen en angelägenhet som kommissionen bör följa upp.
In this respect, codification is something the Commission should be following up.
SwedishKommissionen kommer också snabbt att följa upp detta med förslag på bötesstraff.
The Commission will also follow rapidly with proposals for penalty payments.
SwedishLåt mig följa upp det ni sade om en blindträff, vilket var en bra formulering.
Let me pick up what you said about a blind date, which was a fine phrase to choose.
SwedishOm ni överlämnar det relevanta materialet så skall jag följa upp frågan som ni begär.
Please supply the relevant material and I will follow the matter up as you request.
SwedishNi kan vara säkra på att jag mycket medvetet kommer att följa upp denna insats.
Let me reassure you that I shall be pursuing this course of action most conscientiously.
SwedishDet är därför som jag vill följa upp det som Jutta D. Haug sade om dessa byråer.
That is why I want to follow what Mrs Haug said about these agencies.
SwedishVi måste därför vara beredda att följa upp utvecklingen på det sätt som krävs.
We must therefore be ready to accompany those developments as required.
Swedishstyra och följa upp orderhanteringen i syfte att ytterligare förbättra
managing and following up the order processing have been implemented during the
SwedishVi kommer att vara mycket noga med att följa upp att lagstiftningen tillämpas på rätt sätt.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
SwedishTack vare denna metod är det även möjligt för parlamentet att nära följa upp genomförandet.
The arrangement also allows for Parliament to closely monitor the implementation.
SwedishDet är en uppgift som vi behöver för att kunna följa upp situationen.
It is a piece of information we need if we are to be able to monitor developments.
SwedishDet är dock positivt att det redan finns planer på att följa upp detta första år.
Mr President, we know that the citizens of Europe have less mobility than citizens elsewhere.
SwedishDet är därför som jag vill följa upp det som Jutta D. Haug sade om dessa byråer.
This would have a damaging effect on the defence of our interests and on European integration.
SwedishJag antar att han kommer att följa upp sin fråga när det gäller varför denna fråga ställdes.
I can only say that I welcome the opportunity to provide comprehensive information.
SwedishVi kommer återigen att följa upp detta vid de europeiska toppmötena i oktober och december.
We will follow this up in turn at the October and December European summits.
SwedishVi kommer att fortsätta att följa upp denna diskussion på ett konstruktivt sätt.
We shall continue to discuss this issue in a constructive manner.
SwedishJag antar att han kommer att följa upp sin fråga när det gäller varför denna fråga ställdes.
I presume that he will follow through his enquiry as to why this question was asked.
SwedishVi anser att världssamfundet borde följa upp situationen mycket noga.
We believe that the international community should follow the situation very closely.
SwedishVi måste vara uppmärksamma och följa upp spårbarheten och märkningen.
We must guarantee vigilance and consistency in traceability and labelling.
SwedishDetta är vad vi kan diskutera och följa upp tillsammans med den nigerianska regeringen.
This is what we can discuss and pursue with the Government of Nigeria.