"förbättringsarbete" English translation

SV

"förbättringsarbete" in English

SV förbättringsarbete
volume_up
{neuter}

förbättringsarbete
förbättringsarbete
förbättringsarbete

Context sentences for "förbättringsarbete" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKurs A0042H inriktas mot fortsatt färdighet i att utföra åtgärder samt i att arbeta evidensbaserat och med förslag till förbättringsarbete inom verksamheten.
Course A0042H focus on continued skill to perform the actions, and in working with evidence-based proposals for improvement within the business.
SwedishVikten av den ekonomiska och sociala sammanhållningspolitiken, där strukturfonderna är ett grundläggande instrument, tvingar oss till ett ständigt förbättringsarbete.
The importance of the objectives of the policy of economic and social cohesion, of which the Structural Funds are a fundamental instrument, forces us to make continual efforts to improve.