"förbigå" English translation

SV

"förbigå" in English

SV förbigå
volume_up
{verb}

1. general

förbigå (also: ignorera)
volume_up
to blank {vb} [Brit.]
förbigå (also: ignorera, strunta i)
volume_up
to blow off {vb} [Amer.] [slg.]
förbigå (also: lämna utanför, glömma)
förbigå (also: utelämna)

2. figurative

Vi får inte förbigå dessa brott mot de mänskliga rättigheterna med tystnad.
We must not pass over these violations of human rights in silence.
Det finns en annan punkt som jag inte vill förbigå i tysthet.
There is another element which I would not like to pass over in silence.
Det är självklart att Europeiska unionen inte kan förbigå terroristattentaten i Mumbai med tystnad.
Mr President, ladies and gentlemen, it goes without saying that the European Union must not pass over in silence the terrorist attacks in Mumbai.

Context sentences for "förbigå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag anser dock inte att vi i något fall ska förbigå någon av våra medlemsstater.
I do not think, however, in any case, that we should ignore any of our Member States.
SwedishVi får inte tysta ned eller förbigå denna ökande illojalitet från Aznars sida.
Over 90% of the people of Spain condemn the disloyalty shown by their Prime Minister.
SwedishVi får inte tysta ned eller förbigå denna ökande illojalitet från Aznars sida.
Over 90 % of the people of Spain condemn the disloyalty shown by their Prime Minister.
SwedishJag kan nämligen knappast förbigå att resolutionen är osammanhängande och även tvetydig.
It is difficult to ignore the fact that the resolution is disjointed and ambiguous.
SwedishI det här strategiska partnerskapet kan vi dock inte förbigå vissa oundvikliga aspekter.
However, this strategic partnership cannot avoid certain immovable points.
SwedishDet finns dock fortfarande ett par större frågor som är olösta och som vi inte kan förbigå.
Some major unresolved issues still remain, however, which we cannot sidestep.
SwedishDärför är det svårt att i det här sammanhanget förbigå skatteaspektens betydelse.
It is therefore difficult to overlook the significance of the fiscal aspect in this connection.
SwedishFolket blev förbigånget, men Europeiska unionen är ju mycket bra på att förbigå folket.
The people have been bypassed, but then the European Union is very good at bypassing the people.
SwedishVi bör inte förbigå den punkten på agendan och tycka att den är mindre viktig än det ekonomiska paketet.
We should not bypass this point on the agenda as secondary behind the economic package.
SwedishKommer rådet att förbigå parlamentets ståndpunkt länge till?
Is the Council going to continue to ignore Parliament's position?
SwedishLåt oss inte förbigå det tillfälle som betänkandet ger oss.
Let us not miss the opportunity which this report affords.
SwedishEuropaparlamentet har använts för att förbigå nationella parlament som avvisat liknande förslag.
The European Parliament has been used to by-pass national parliaments which have rejected similar proposals.
SwedishNeedlebetänkandet om Europeiska unionens nya folkhälsopolitik förefaller att helt och hållet förbigå detta.
The Needle report on the European Union's new public health policy seems to ignore this fact completely.
SwedishAtt återigen förbigå denna del av debatten kommer inte att hjälpa oss att bryta dödläget, enligt min mening.
Sidelining this section of the debate once again will not help us, in my opinion, to break the deadlock.
SwedishJag ber er att inte heller förbigå den tredje punkten, där det handlar om bevisproblematik och analysmetoder.
I would ask you not to forget the third point, the problems surrounding methods of detection and analysis.
SwedishDet är inte på något sätt ett sätt från min sida att förbigå debatten, utan tvärtom ett krav på att se till att våra regler respekteras.
I am in no way trying to cut short the debate, but I must ensure that our Rules are respected.
SwedishAtt bevilja ansvarsfrihet skulle vara att förbigå ett antal anledningar som parlamentet redan tidigare har berört.
Giving discharge would be circumventing a number of reasons which Parliament gave earlier for not granting discharge.
SwedishHur skulle man kunna förbigå denna omständighet?
Obviously, we cannot ignore this fact.
SwedishI ett skede tänkte man på kommissionens initiativ förbigå de nationella tillsynsmyndigheterna, men så skedde ändå inte.
The Commission at one stage was going to walk all over the national supervisory authorities, but that did not happen.
SwedishJag hoppas i alla fall att det här sättet att förbigå en del av budgetmyndigheten hör det förgångna till.
I hope, in any case, that the kind of evasive tactics demonstrated by part of the budgetary authority will now be a thing of the past.