"fördel över" English translation

SV

"fördel över" in English

SV fördel över
volume_up
{common gender}

fördel över
Detta skulle ge oss och de minst utvecklade länderna en klar fördel över Förenta staterna, som skulle ha svårt att särskilja genmanipulerade grödor och deras naturliga motsvarigheter.
This would give us and the least-developed countries a distinct advantage over the US, which would find it hard to separate GM crops and natural equivalents.

Similar translations for "fördel över" in English

fördel noun
över adjective
English
över adverb
över preposition
över- adjective
över-
English
over noun
English

Context sentences for "fördel över" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör det andra är denna omröstning till syvende och sist avsedd att väga över till fördel för någon av aktörerna i den världsomfattande konkurrensstrid som utmärker denna sektor.
Secondly, this vote is destined in the end to be biased in favour of one or other of the players in the global competition of this sector.
SwedishMed ett EU-perspektiv på forskningens infrastruktur kommer forskare i ökad utsträckning att gemensamt kunna dra fördel av nya investeringar över Europas gränser.
With a European perspective on research infrastructure, researchers will increasingly be able to obtain mutual benefit across Europe's borders from new investment.